Incassobureau inschakelen | Direct | Door heel Nederland

No Cure No Pay incassobureau | direct actie 

ontvang uw factuurbedrag + de rente

NO CURE NO PAY

Uw wanbetaler betaalt de kosten.

DOOR HEEL NEDERLAND

Van Maastricht tot Groningen pakken wij wanbetalers aan.

GEEN RISICO

Wordt er in uw dossier niets betaald dan kost het u niets.
U kunt uw factuur gemakkelijk, snel en gratis via onze website indienen. Maak eenmalig een klantaccount aan en binnen 5 minuten heeft u uw eerste openstaande vordering bij ons ingediend.htvaardig. Via diverse kanalen wordt uw tegenpartij benaderd, ook persoonlijk via telefoon en net zo lang als nodig.null


Voordelen van incassobureau Bill

Het incassobureau van Bill inschakelen kan eenvoudig en snel online. Bill Incasso bestaat al sinds 2003 en incasseert uw openstaande factuur snel en correct. 


Wij benaderen uw debiteur op een effectieve wijze via diverse kanalen zodat u uw openstaande factuur snel betaald krijgt. Of dat er duidelijk wordt waarom er niet betaald wordt en er andere actie ondernomen kan worden. 


Een gerechtelijke procedure is bij ons incassobureau nooit verplicht, proberen we te voorkomen en wordt pas opgestart na uw toestemming.

Gratis ons incassobureau inschakelen; No Cure No Pay

Moment om incassobureau in te schakelen

De betalingstermijn van uw factuur is verlopen, echter heeft de betaling nog niet plaatsgevonden. Ook na het versturen van een betalingsherinnering blijft de betaling uit. U wilt een incassobureau inschakelen om uw factuur betaald te krijgen, maar bent aan de andere kant ook bang om de relatie met uw klant te verliezen. 


Bill Incasso helpt u uw vordering te incasseren middels een incassotraject op No Cure, No Pay basis. Kies bij het indienen voor een pre incasso opdracht en we versturen eerst nog een vriendelijke kosteloze aanmaning naar uw klant.


No Cure No Pay incassobureau

Ons incassobureau behandelt uw incasso opdracht op No Cure No Pay basis. Dit houdt in, dat wanneer er niets betaald wordt u ons ook niets verschuldigd bent. Wordt uw vordering volledig door de debiteur betaald? Dan betaalt deze ook de incassokosten. U ontvangt dan van ons de hoofdsom + rente.


De meeste facturen incasseren wij binnen 14 dagen en bijna alle zaken worden geïncasseerd zonder dat een gerechtelijke procedure nodig is. Ons incassobureau inschakelen levert u in bijna alle gevallen voordeel op. Wordt er niets in het eerste (minnelijke) incassotraject geïncasseerd, dan kost u ook niets. Het voordeel van een No Cure No Pay incassobureau inschakelen.

Hoe onze klanten onze service ervaren.

Ons incassobureau bestaat al sinds 2003 en heeft sindsdien duizenden klanten met succes geholpen. Op de site van feedback company geven klanten ons gemiddeld een dikke 9.


In deze video vertelt Marc Kramer van Kramer Financiële Dienstverlening uit Nijmegen hoe hij onze pre-incasso èn incasso diensten gebruikt en ervaart.

                   

Wat ons incassobureau voor u kan doen

Hoe verloopt het incassotraject bij Bill Incasso ?

Wij verzorgen het gehele incassotraject van een laatste kosteloze aanmaning tot aan het beslag leggen nadat we in een gerechtelijke procedure een vonnis bij de rechtbank voor u behaald hebben. Dit laatste natuurlijk alleen als u dat wilt en pas na uw toestemming.

Het incassotraject bestaat uit verschillende fasen;

- De pre incasso fase (optioneel), in deze fase versturen wij uw debiteur nog een laatste kosteloze aanmaning.

- De minnelijke incasso fase, in deze fase brengen we rente en incassokosten bij uw debiteur in rekening. Door het aanschrijven en telefonisch benaderen van uw debiteur proberen we uw openstaande factuur betaald te krijgen. De meeste dossiers worden in deze fase betaald.

- De gerechtelijke fase. Als u dat wilt, betrekken we uw debiteur in rechte. Bill Incasso regelt de gehele zaak van A tot Z. Een dure advocaat is niet nodig. Ook het beslag leggen nadat er een vonnis is behaald regelen we van A tot Z. Indien mogelijk kan er dan ook een faillissementsaanvraag geregeld worden.

Het voordeel van de pre incasso fase

In de pre incasso fase sturen wij uw debiteur eerst nog een vriendelijke kosteloze aanmaning. De relatie met uw klant blijft hierdoor behouden.

Mocht er niet binnen de gestelde betalingstermijn betaald worden dan rolt het dossier automatisch door naar de incasso fase.

Dit doet Bill Incasso in de incasso fase

In de incasso fase, het minnelijke incassotraject, brengen we rente en incassokosten bij uw debiteur in rekening.

Bill Incasso neemt contact op per e-mail, sms, aangetekende e-mail, persoonlijk per telefoon en ook fysieke post. Zo doen we er alles aan om uw debiteur uw openstaande factuur te laten betalen.

Soms wil een debiteur wel betalen maar kan hij dit niet. Dan kan het treffen van een betalingsregeling vaak een uitkomst bieden. Ons incassobureau no cure no pay zorgt er voor dat de gehele regeling wordt nagekomen en indien er niet op tijd betaald wordt, trekken we uw debiteur weer aan zijn jas.

Eenvoudige geschillen proberen we direct, in overleg met u, op te lossen. Blijft er een verschil van mening over de te betalen factuur? Dan kan ons incassobureau u ook bijstaan met een jurist.

De gerechtelijke fase

Blijkt uw debiteur alsnog niet betrouwbaar en is er geen oplossing mogelijk? Of reageert uw debiteur helemaal nergens op? Dan kan ons incassobureau ook een gerechtelijke procedure regelen. Met het vonnis dat we hiermee verkrijgen kunnen we beslag laten leggen bij uw debiteur.

Aan deze procedure zijn wel kosten verbonden. Daarom halen we alles uit de kast om uw debiteur in de incasso fase te laten betalen, dat is voor alle partijen beter.

Een gerechtelijke procedure starten we pas op na uw toestemming.

                 

Wat doet een incassobureau?


Bill Incasso verzorgt het gehele incassotraject van het minnelijke incassotraject tot een gerechtelijke procedure. Dit doen we natuurlijk in overleg met u.


Gedurende het incassotraject nemen wij contact op met uw debiteur per mail, sms, aangetekende e-mail, persoonlijk per telefoon en ook via fysieke post. Zo doen we er alles aan om met uw debiteur tot een oplossing te komen voor de openstaande factuur.


Soms wil een debiteur wel betalen maar kan hij dit niet. Dan kan het treffen van een betalingsregeling vaak een uitkomst bieden. Ons incassobureau no cure no pay zorgt er voor dat de gehele regeling wordt nagekomen en indien er niet op tijd betaald wordt, trekken we uw debiteur weer aan zijn jas.


Eenvoudige geschillen proberen we direct, in overleg met u, op te lossen. Blijft er een verschil van mening over de te betalen factuur? Dan kan ons incassobureau u ook bijstaan met een jurist.


Blijkt uw debiteur alsnog niet betrouwbaar en is er geen oplossing mogelijk? Of reageert uw debiteur helemaal nergens op? Dan kan ons incassobureau ook een gerechtelijke procedure regelen. Met het vonnis dat we hiermee verkrijgen kunnen we beslag laten leggen bij uw debiteur.


GRATIS UW FACTUUR INDIENEN

No Cure No Pay

U betaalt niets. Wij brengen de kosten in rekening bij uw debiteur.

Persoonlijke benadering

Een goede klantrelatie is belangrijk, dat snappen wij. 

Direct online indienen

Een incassotraject starten is binnen 5 minuten gepiept.

Wat kost een incassobureau?

Bij Bill Incasso werken we op basis van No Cure, No Pay: dit betekent dat u niets hoeft te betalen wanneer er niets geïncasseerd wordt. De kosten voor het incassotraject worden bij uw debiteur in rekening gebracht. Wordt uw vordering volledig door de debiteur betaald? Dan betaalt deze de incassokosten en kost het u verder ook niets. Ons incassobureau brengt in het minnelijk incassotraject geen provisie in rekening. Bij een volledige betaling ontvangt u van ons uw factuurbedrag plus de door ons geïncasseerde wettelijke rente.


Aan een gerechtelijke incassoprocedure via ons incassobureau zijn wel kosten verbonden. Er moet onder andere griffierecht bij de rechtbank betaald worden. Hoe hoog de kosten van een gerechtelijk incassotraject zijn, hangt af van een aantal factoren. Onder andere zijn van belang de hoogte van de vordering, uw ondernemingsvorm en of uw vordering door de debiteur betwist wordt of niet.

Vaak wordt gedacht dat het voor lagere bedragen niet interessant is om naar de rechtbank te gaan. Maar dat is voor ons incassobureau geen bezwaar. Aangezien bij succes de meeste kosten op uw debiteur verhaald kunnen worden, dagvaarden wij in principe voor ieder bedrag, hoe laag ook.

berekening incassokosten

Incassokosten berekenen

Incassokosten zijn de kosten die worden gemaakt om een vordering te innen. Deze kosten mag de schuldeiser in rekening brengen bij haar debiteur. In dit geval gaat het om de kosten voorafgaand aan een gerechtelijke procedure. Bij Bill Incasso rekenen we deze kosten direct door aan uw debiteur waardoor u deze kosten niet aan ons betaald.


De hoogte van de incassokosten is afhankelijk van de openstaande vordering. Sinds 1 juli 2012 zijn de incassokosten voor consumenten namelijk gemaximeerd. Het zit zo:

- Over de eerste 2500,- wordt er een tarief ter hoogte van 15% berekend met een minimum van 40 euro.

- Over de volgende 2500,- wordt er een tarief ter hoogte van 10% berekend.

- Over de volgende 5000,- wordt er er tarief ter hoogte van 5% berekend.

- Over de volgende 190.000,- wordt er een tarief ter hoogte van 1% berekend.

- Over het meerdere 0,5% met een maximum bedrag van 6775,-.

Betrouwbare incassobureaus brengen uiteraard nooit meer incassokosten in rekening dat wettelijk is vastgesteld.


Ons incassobureau brengt de incassokosten bij uw debiteur in rekening. In de wet incassokosten staat geregeld dat een debiteur rente en incassokosten verschuldigd is bij het onbetaald laten van een vordering. 


Betaalt uw debiteur alleen de hoofdsom om op die manier te proberen onder betaling van de incassokosten uit te komen? Dan zullen we uw debiteur uiteraard aanschrijven om de kosten alsnog te betalen. Gebeurt dit niet dan gaan we in de meeste gevallen voor het restant naar de kantonrechter. Via onze deurwaarder laten we een dagvaarding betekenen. De debiteur moet na het verkrijgen van een vonnis niet alleen de incassokosten en rente betalen maar ook nog eens de gemaakte proceskosten. Betaalt debiteur na het vonnis nog niet? Dan laten we onze deurwaarder met het vonnis in de hand beslag leggen.

Wettelijke eisen wanneer u een incassobureau mag inschakelen


Ons incassobureau gaat voor u achter uw openstaande factuur aan. Ondanks er een betaalverplichting is en de betalingstermijn is overschreven, gelden er wel wettelijke eisen over wanneer u een incassobureau mag inschakelen.
vervaldatum facturen

Zakelijke debiteuren stuurt u direct na het vervallen van een factuur door naar het incassobureau.

De mogelijkheid bestaat om direct het incassotraject op te starten. Ook kunt u ervoor kiezen om eerst een pré-incasso te versturen via Bill Incasso (gratis!). De pré-incasso is een laatste herinnering aan uw debiteur voordat een incassotraject wordt opgestart (incl. bijbehorende kosten). 


Consumenten (particulieren) worden meer beschermd. In de wet incassokosten is vastgelegd dat u dan eerst een zogenaamde ‘14 dagen brief’ moet versturen. Deze laatste aanmaning moet aan een aantal eisen voldoen. Één daarvan is dat het bedrag aan bijkomende incassokosten exact moet worden aangezegd. 

Uw debiteur een ‘14 dagen brief’ sturen? Dien dan een pré-incasso opdracht bij ons in. Het kost u niets en wij versturen dan de kosteloze aanmaning naar uw debiteur.


Werking van onze unieke pré incasso service


Maak eerst een account aan en dien daarna uw openstaande factuur in. Belangrijk! Kies tijdens het indienen voor 'pre incasso' in plaats van een gewone incasso opdracht.
Ons incassobureau stuurt uw debiteur eerst nog een kosteloze laatste herinnering (de pre incasso brief). Consumenten krijgen nog 14 dagen (de wettelijke termijn) de tijd om alsnog te betalen en bedrijven 7 dagen.

 
Ontvangt u binnen deze termijn een betaling? Dan meld u deze bij ons incassobureau via de online portal. Het dossier wordt dan kosteloos gesloten. Geen kosten voor u en geen kosten voor uw debiteur.


Ontvangt u geen betaling? Dan hoeft u verder ook niets te doen. Het dossier rolt dan automatisch door in een incassotraject.

Zo werkt ons incassobureau.

In deze video ziet u hoe ons incasso bureau er voor zorgt dat ook u uw facturen betaald krijgt. Bill gaat verder waar andere incassobureaus stoppen. Ons incassobedrijf verzorgt het innen van uw facturen van A tot Z, dus ook als het even moeilijk wordt.


Wist u dat u onze incassodiensten ook kunt inschakelen voor het GRATIS versturen van een laatste aanmaning?

Zo werkt onze No Cure No Pay incasso procedure

  • Maak een online account aan.
  • Log in met de door u gekozen inloggegevens en voer debiteur (klant)gegevens in. Voer vervolgens de factuur in.
  • Bill Incasso gaat nog dezelfde dag met uw dossier aan de slag.
  • Bij uw klant brengen we incassokosten en rente in rekening.
  • Wordt alles betaald? Dan kost het u ook niets, u ontvangt van ons uw factuurbedrag + de geïncasseerde rente.
  • Niets betaald? Dan kost het u ook niet, no cure no pay.
  • Een gerechtelijke procedure is dan meestal nog mogelijk maar dat is niet verplicht.
Bill Incasso bestaat al sinds 2003!


Bill Incasso inschakelen om uw vordering te incasseren!

Bill Incasso incasseert al sinds 2003 openstaande facturen voor zowel bedrijven als particulieren. Dit doen wij op basis van No Cure, No Pay: u betaalt ons niets, wij brengen de incassokosten in rekening bij uw debiteur. Als een van de weinige incassobureaus in Nederland kunnen ook particulieren ons incassobureau particulier inschakelen.

Bij Bill Incasso stuurt u kosteloos een pré-incasso of start u direct een incasso-opdracht. Kiest u voor een incasso-opdracht dan schrijven wij uw debiteur aan. Wordt er niet betaald dan nemen we telefonisch contact met uw debiteur op. Er wordt dan gekeken wat het probleem is en hoe het kan worden opgelost. Eventueel wordt een (redelijke) betalingsregeling getroffen. Dit noemen we het minnelijke incassotraject.

Wordt er in het minnelijk incassotraject niet betaald? Dan kunnen we uw vordering voorleggen aan de kantonrechter. Maar alleen als u dat zelf wilt. Wilt u dit niet dan kunt u het dossier op dat moment kosteloos laten sluiten.

Uw openstaande factuur indienen is zo gepiept. In nog geen 5 minuten maakt u een incasso-opdracht aan via het online klantportaal van Bill Incasso. Incasso bureau Bill voor als u een betrouwbaar incassobureau voor incassodiensten zoekt dat doet doet wat het belooft. Uiteraard kunnen ook ZZP'ers ons incassobureau ZZP inschakelen.

Meer dan 800+ mensen raden het incassobedrijf van Bill Incasso aan!


Incasso en advies


Voor vragen over incasso en advies neemt u gerust contact met ons op. Vul onderstaand formulier in en meestal nemen we dezelfde werkdag nog contact met u op.

[[form id="5847"]