Gerechtsdeurwaarder Inschakelen | Incasso Door Heel NL

Zo incasseren wij uw facturen snel en voordelig.

Zo werkt onze No Cure No Pay incassoprocedure
gerechtsdeurwaarder

Hoe kan ik een gerechtsdeurwaarder inschakelen?

U wilt uw openstaande facturen geïncasseerd hebben. En als het kan ook nog snel tegen zo min mogelijk kosten, toch? Het incasseren via een deurwaarder (= gerechtsdeurwaarder)  brengt doorgaans hoge kosten met zich mee. En daarom doen we dat alleen als het niet anders kan. 


Bill zet altijd in op een gedegen minnelijk incasso traject. Dat is het traject zonder tussenkomst van rechtbank of andere derde partijen. En aangezien we dit al vanaf 2003 zo doen, weten we precies hoe we dat aan moeten pakken.  Maar als het nodig is dan pakken we door en betrekken we uw debiteur met behulp van onze gerechtsdeurwaarder in rechte.

Maak via onze website een online account aan en dien uw openstaande vordering in. Daarna gaan we direct, meestal dezelfde werkdag, voor u aan de slag. We werken in het minnelijk traject geheel op basis van no cure no pay. Wordt er niets betaald? Dan kost het u ook niets. Proceskosten en kosten van een gerechtsdeurwaarder worden pas na uw toestemming gemaakt. Deze kosten zijn overigens meestal te verhalen op uw debiteur. 


Uw klant, de debiteur, benaderen we op verschillende manieren; 

 • Per e-mail
 • Per reguliere post
 • Per SMS
 • Per Aangetekende post
 • Persoonlijk, via telefoon


Het doel in deze fase is om met uw debiteur tot een oplossing te komen om zodoende het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder te voorkomen. Kan uw debiteur niet betalen? Dan proberen we een betalingsregeling te treffen. Is uw debiteur het niet eens met de vordering dan kijken we waar het probleem ligt en proberen tot een oplossing te komen. Voor alle partijen is een oplossing in het minnelijk incassotraject het beste! 

Maar.... Wil of kan uw debiteur niet mee zoeken naar een minnelijke oplossing dan is een gerechtelijke procedure een logische vervolgstap. Bill regelt dit van A tot Z voor u.

Zo werkt ons incassobureau


 • Maak een online account aan.
 • Log in met de door u gekozen inloggegevens en voer debiteur (klant)gegevens in. Voer vervolgens de factuur in.
 • Bill Incasso gaat nog dezelfde dag met uw dossier aan de slag.
 • Bij uw klant brengen we incassokosten en rente in rekening.
 • Wordt alles betaald? Dan kost het u ook niets, u ontvangt van ons uw factuurbedrag + de geïncasseerde rente.
 • Niets betaald? Dan kost het u ook niet, no cure no pay.
 • Een gerechtelijke procedure is dan meestal nog mogelijk maar dat is niet verplicht.

Snel en gratis uw openstaande factuur laten incasseren.

Bill Incasso bestaat al sinds 2003!


deurwaarder

De gerechtelijke procedure en de rol van de deurwaarder

U heeft besloten een gerechtelijke procedure op te laten starten. Ons kantoor zal voor u de dagvaarding opstellen. In de dagvaarding wordt uiteengezet wat er door wie geëist wordt en waarom. 

Vervolgens laten we onze gerechtsdeurwaarder de dagvaarding bij uw debiteur betekenen. Dit houdt in dat hij met de dagvaarding persoonlijk langs de deur gaat. Als debiteur niet thuis is, wordt de dagvaarding in de brievenbus achtergelaten. 

In de dagvaarding staat de datum en het tijdstip vermeld waarop debiteur zich moet melden bij de rechtbank. 

verloop gerechtelijke procedure

Het verloop van de gerechtelijke procedure 

De eerste zitting is alleen voor de debiteur, u kunt hierbij dus niet aanwezig zijn. Deze eerste zitting is voornamelijk voor debiteur om verweer te kunnen voeren. Meestal wordt dit schriftelijk aangeleverd.

Maar uw debiteur kan er ook voor kiezen om niet te verschijnen (verstek laten gaan), meestal wordt er dan direct vonnis gewezen door de rechter, alles wordt dan toegewezen. Als er verweer gevoerd wordt dan zal dat door ons, in samenspraak met u, weerlegd moeten worden.

Afhankelijk van het verweer is het ook mogelijk dat de rechter een comparitie gelast. Dan moeten alle partijen samenkomen tijdens een zitting in de rechtbank.


Uiteindelijk zal de rechter een vonnis wijzen. In het vonnis staat wat er betaald moet worden en door wie. De partij die in het ongelijk gesteld wordt, moet de proceskosten, zoals het griffierecht en de kosten van de gerechtsdeurwaarder, van de andere partij betalen.


Het vonnis laten we betekenen door onze gerechtsdeurwaarder en daarna kan deze, als er nog niet betaald wordt, beslag gelegd worden op de bezittingen van de debiteur.

Voorkomen is beter dan genezen.

In het minnelijk incasso traject zoeken we altijd naar de beste oplossing voor alle partijen. Maar dan nog zal is veel gevallen de relatie met uw klant aardig bekoelen. En daarvoor heeft Bill haar unieke pre-incasso service ontwikkeld. Hiermee kan een incassoprocedure en de kosten van een gerechtsdeurwaarder vermeden worden.


Door het indienen van een pre-incasso wordt er een kosteloze laatste aanmaning naar uw debiteur verstuurd. Die wordt daarmee nog eenmaal in de gelegenheid gesteld om zonder bijkomende kosten alsnog te betalen. Wordt er betaald dan meld u dit via onze online portal. Uw dossier wordt dan kosteloos gesloten. Geen kosten voor uw debiteur èn geen kosten voor u. Het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder kan achterwege blijven en bovendien blijft de relatie met uw klant optimaal bewaard. Een win win situatie dus. Wordt er niet betaald dan hoeft u verder ook niets te doen, de pre incasso rolt dan automatisch door in een incasso opdracht. 


Een ander bijkomend voordeel is dat onze pre incasso brieven altijd voldoen aan alle laatste wettelijke eisen. Zeker wanneer u zaken gedaan heeft met een consument dan moet uw laatste aanmaning aan allerlei wettelijke eisen voldoen. Zo moet de betalingstermijn minimaal 14 dagen zijn, moet dit exact op een juridische manier omschreven zijn en moeten de eventueel bijkomende incassokosten vermeld staan.

Zo werkt onze gratis Pre Incasso

 • Maak een online account aan.
 • Log in met de door u gekozen inloggegevens en voer debiteur (klant)gegevens in. Voer vervolgens de factuur in, kies voor 'Pre Incasso'.
 • Bill Incasso gaat nog dezelfde dag met uw dossier aan de slag.
 • Wij versturen op ons briefpapier een kosteloze laatste aanmaning naar uw klant.
 • Wordt uw factuur alsnog betaald? Dan meld u dit via onze online portal. Het dossier wordt dan kosteloos gesloten. Geen kosten voor u èn geen kosten voor uw klant.
 • Niet betaald? Dan hoeft u ook niets te doen. Het dossier rolt dan automatisch door in een incassoprocedure.

snel en gratis pre incasso indienen

Bill Incasso bestaat al sinds 2003!