Gerechtelijke incasso procedure | Zonder dure advocaat

Waarom een goed minnelijk incasso traject een gerechtelijke

incasso procedure kan voorkomen


VAN A TOT Z GEREGELD!

Van het opstellen van de dagvaarding tot beslag leggen. 

DOOR HEEL NEDERLAND

Wij voeren gerechtelijke incasso procedures door heel Nederland.

KOSTEN VOOR WANBETALER

Alle proces- en executiekosten kunnen bij succes verhaald worden.

Betaalt de debiteur bij het minnelijke incassotraject nog steeds het bedrag niet, dan kunt u ervoor kiezen een gerechtelijke incasso te starten. 


Uw vordering wordt tijdens een gerechtelijke incasso voorgelegd aan de kantonrechter. Hiervoor wordt een dagvaarding opgesteld en vervolgens laten we onze deurwaarder de dagvaarding persoonlijk aanbieden bij de debiteur. Deze wordt dan opgeroepen om te verschijnen bij de kantonrechter.

De kantonrechter doet uitspraak, hier volgt het vonnis op. Zodra het vonnis ontvangen is, laten we dit betekenen en executeren, beslag leggen. Het beslag kan gelegd worden op loon, de bankrekening of materiële bezittingen. Bill werkt landelijk, waardoor wij ook een landelijk netwerk hebben van juristen en deurwaarders. Het maakt in dit geval ook niet uit waar uw debiteur gevestigd is. 

De eerste fase, een gedegen minnelijk incasso traject

Een gerechtelijke incasso proberen we altijd zo veel mogelijk te voorkomen. De kosten kunnen, zeker als de vordering betwist wordt, som hoog oplopen. Daarom zet Bill Incasso altijd vol in op een goed minnelijk traject. Dat is de fase waarin actie wordt ondernomen zonder inschakeling van derde partijen zoals bijvoorbeeld een rechtbank of deurwaarder. In deze fase brengen we rente en incassokosten bij uw klant in rekening en zullen we deze benaderen via e-mail, sms, aangetekende e-mail, reguliere post en persoonlijk via telefoon. Als er een (redelijke) betalingsregeling getroffen moet worden, dan regelen we dat van A tot Z.


Als er in deze fase een oplossing bereikt kan worden dan is dat voor alle partijen het beste, ook voor uw debiteur. Geen oplossing bereikt? Dan kan er geen gerechtelijke incasso gestart worden, alleen als u dat wilt, het is niet verplicht.


Zo gemakkelijk dient u een openstaande factuur bij ons in;

  • Maak gratis een online account aan.
  • Log in en dien uw openstaande factuur in.
  • Eventueel kunt u nu factuur, herinnering etc uploaden.
  • Bill Incasso gaat nog dezelfde werkdag met uw dossier aan de slag!
  • Wordt er niets betaald? Dan kost het u ook niets (No Cure No Pay).
  • wordt de vordering volledig betaald dan ontvangt u; uw factuurbedrag + de rente.
  • Onverhoopt geen resultaat? Dan is een gerechtelijke incasso mogelijk. De kosten worden 
    vooraf met u besproken, het is niet verplicht.


De gerechtelijke incassoprocedure: wat staat u te wachten?

Hoewel we altijd een gerechtelijke incasso procedure proberen te vermijden in verband met de hoge kosten, zijn er in sommige gevallen simpelweg geen andere mogelijkheden. In die situatie is het fijn om te weten waar u aan toe bent. Een gerechtelijke incasso procedure wordt altijd in overleg met u opgestart, nadat een minnelijk incassotraject niet succesvol is gebleken. Besluit u na het minnelijke incassotraject geen gerechtelijke procedure te starten? Dan kunt u bij Bill Incasso de zaak kosteloos laten sluiten.


#1 - Is een advocaat noodzakelijk tijdens een gerechtelijke incasso procedure?

Bill Incasso zal u vertegenwoordigen tijdens een gerechtelijke incasso procedure tot een bedrag van 25.000 euro. Betreft de vordering een hoger bedrag, dan dient u een advocaat in te schakelen (met uitzondering van huurzaken, daarvoor heeft u nooit een incasso advocaat nodig). 

#2 - Het versturen van een dagvaarding

Voordat u een kantonrechter een vonnis kunt laten uitspreken dient er een dagvaarding te worden verstuurd. Bij Bill Incasso wordt u ook in het versturen van een dagvaarding volledig ontzorgt. In een dagvaarding geeft u aan waarom u recht heeft op het bedrag omschreven in de vordering, net als de datum tot wanneer de debiteur verweer kan voeren.

#3 - Conclusie van antwoord

De kantonrechter neemt het eventuele verweer van de debiteur door. Dit noemt men de conclusie van antwoord. De gedaagde krijgt hierin de mogelijkheid om aan te geven waarom hij of zij vindt dat er geen betaling vereist is. In de praktijk komt het vaak voor dat de debiteur geen verweer voert. De kantonrechter stelt in dit geval de schuldeiser vaak in het gelijk (verstekvonnis). 


Een andere mogelijkheid is dat beide partijen bij elkaar geroepen worden door de rechter om tot overeenstemming te komen (comparitie). Indien hier afspraken worden gemaakt dan wordt dit vastgelegd in een proces-verbaal.

#4 - Conclusies van repliek en dupliek

Wanneer er geen comparitie plaatsvindt, dan kunnen beide partijen nog eenmaal reageren op het argument gebruikt door de tegenpartij. Op basis van deze informatie zal de rechter voldoende informatie hebben om tot uitspraak over te gaan. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de rechter beide partijen oproepen om verdere toelichting te verschaffen.

#5 - Het vonnis wordt uitgesproken

De rechter zal het vonnis uitspreken waarna executie van het vonnis plaats kan vinden.

#6 - Executie van het vonnis

Nadat de rechter het vonnis heeft uitgebracht zal de debiteur alsnog tot betaling overgaan. Wanneer dit niet lukt dan kan een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld om executie van het vonnis te laten plaatsvinden. Dit kan door beslaglegging op goederen, banktegoeden en onroerende zaken. De kosten voor executie van het vonnis kunnen bij succes worden verhaald op uw debiteur.

De kosten van gerechtelijke incasso procedure

Een factuur tijdens een gerechtelijke incasso voorleggen aan de kantonrechter brengt kosten met zich mee. Afhankelijk van de hoogte van de vordering en uw ondernemingsvorm bedraagt het griffierecht meestal tussen de € 100 en € 470. Ook deze kosten kunt u bij succes verhalen op uw debiteur en indien u in het gelijk wordt gesteld door de kantonrechter.


De gerechtelijke incasso procedure loopt vaak uit op een lang proces. Wij verzorgen dit volledige traject van A tot Z voor u. Gezien de kosten van een gerechtelijke procedure proberen wij uw vordering, waar mogelijk, in het minnelijk traject te incasseren. Uiteindelijk is dit voor alle partijen beter. 

✓ Kosten afhankelijk van vordering en ondernemingsvorm
✓ Gemiddeld bedragen de proceskosten tussen de €100 en €470. Bij succes kunnen deze op uw klant verhaald worden.
✓ Bill Incasso probeert zoveel mogelijk de vordering in het minnelijk traject te incasseren, voorkomen is beter dan genezen.

De ervaring van onze klanten

Bill Incasso Bestaat al sinds 2003


In deze tijd hebben we al duizenden ondernemers èn particuliere opdrachtgevers met succes geholpen.

Ik ben superblij met jullie. Fantastisch geholpen!
Mirjam van der Beek
Snelle afwikkeling en digitale communicatie is ideaal!
Wijnants Bosschenhoofd
Prima, erg duidelijk wat er gedaan wordt en wanneer
Sterk in Autisme
Prettige communicatie en goede service!

ArtiestenPromotie Nijmegen

Ervaren als zeer prettig door op mijn tijd dingen te regelen.

Van Hemert Betonboringen

Prima service met een positief eind resultaat.

Dirk Kemmer