Zet vandaag nog de stap naar een gerechtelijke incasso

Betaalt de debiteur bij het minnelijke incassotraject nog steeds het bedrag niet, dan kunt u ervoor kiezen een gerechtelijk incassotraject te starten. Uw vordering wordt in dit geval voorgelegd aan de kantonrechter. Hiervoor wordt een dagvaarding opgesteld en vervolgens laten we onze deurwaarder de dagvaarding persoonlijk aanbieden bij de debiteur. Deze wordt dan opgeroepen om te verschijnen bij de kantonrechter. 

De kantonrechter doet uitspraak, hier volgt het vonnis op. Zodra het vonnis ontvangen is, laten we dit betekenen en executeren, beslag leggen. Het beslag kan gelegd worden op loon, de bankrekening of materiële bezittingen. Bill werkt landelijk, waardoor wij ook een landelijk netwerk hebben van juristen en deurwaarders. Het maakt in dit geval ook niet uit waar uw debiteur gevestigd is. 

De gerechtelijke incassoprocedure: wat staat u te wachten?

Hoewel we altijd een gerechtelijke incassoprocedure proberen te vermijden in verband met de hoge kosten, zijn er in sommige gevallen simpelweg geen andere mogelijkheden. In die situatie is het fijn om te weten waar u aan toe bent. Een gerechtelijke incassoprocedure wordt altijd in overleg met u opgestart, nadat een minnelijk incassotraject niet succesvol is gebleken. Besluit u na het minnelijke incassotraject geen gerechtelijke procedure te starten? Dan kunt u bij Bill Incasso de zaak kosteloos laten sluiten.


#1 - Is een advocaat noodzakelijk tijdens een gerechtelijke incassoprocedure?

Bill Incasso zal u vertegenwoordigen tijdens een gerechtelijke incassoprocedure tot een bedrag van 25.000 euro. Betreft de vordering een hoger bedrag, dan dient u een advocaat in te schakelen. 

#2 - Het versturen van een dagvaarding

Voordat u een kantonrechter een vonnis kunt laten uitspreken dient er een dagvaarding te worden verstuurd. Bij Bill Incasso wordt u ook in het versturen van een dagvaarding volledig ontzorgt. In een dagvaarding geeft u aan waarom u recht heeft op het bedrag omschreven in de vordering, net als de datum tot wanneer de debiteur verweer kan voeren.

#3 - Conclusie van antwoord

De kantonrechter neemt het eventuele verweer van de debiteur door. Dit noemt men de conclusie van antwoord. De gedaagde krijgt hierin de mogelijkheid om aan te geven waarom hij of zij vindt dat er geen betaling vereist is. In de praktijk komt het vaak voor dat de debiteur geen verweer voert. De kantonrechter stelt in dit geval de schuldeiser vaak in het gelijk (verstekvonnis). 


Een andere mogelijkheid is dat beide partijen bij elkaar geroepen worden door de rechter om tot overeenstemming te komen (comparitie). Indien hier afspraken worden gemaakt dan wordt dit vastgelegd in een proces-verbaal.

#4 - Conclusies van repliek en dupliek

Wanneer er geen comparitie plaatsvindt, dan kunnen beide partijen nog eenmaal reageren op het argument gebruikt door de tegenpartij. Op basis van deze informatie zal de rechter voldoende informatie hebben om tot uitspraak over te gaan. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de rechter beide partijen oproepen om verdere toelichting te verschaffen.

#5 - Het vonnis wordt uitgesproken

De rechter zal het vonnis uitspreken waarna executie van het vonnis plaats kan vinden.

#6 - Executie van het vonnis

Nadat de rechter het vonnis heeft uitgebracht zal de debiteur alsnog tot betaling overgaan. Wanneer dit niet lukt dan kan een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld om executie van het vonnis te laten plaatsvinden. Dit kan door beslaglegging op goederen, banktegoeden en onroerende zaken. De kosten voor executie van het vonnis kunnen bij succes worden verhaald op uw debiteur.

De kosten van gerechtelijke incassoprocedure

Een factuur voorleggen aan de kantonrechter brengt kosten met zich mee. Afhankelijk van de hoogte van de vordering en uw ondernemingsvorm bedraagt het griffierecht meestal tussen de € 100 en € 470. Ook deze kosten kunt u verhalen op uw debiteur indien u in het gelijk wordt gesteld door de kantonrechter.


De gerechtelijke incassoprocedure loopt vaak uit op een lang proces. Wij verzorgen dit volledige traject van A tot Z voor u. Gezien de kosten van een gerechtelijke procedure proberen wij uw vordering, waar mogelijk, in het minnelijk traject te incasseren. Uiteindelijk is dit voor alle partijen beter. 


Gratis factuur indienen!

✓ Kosten afhankelijk van vordering en ondernemingsvorm
✓ Gemiddeld tussen de €100 en €470
✓ Bill Incasso probeert zoveel mogelijk de vordering in het minnelijk traject te incasseren

De ervaring van onze cliënten

Ik ben superblij met jullie. Fantastisch geholpen!
Mirjam van der Beek
Snelle afwikkeling en digitale communicatie is ideaal!
Wijnants Bosschenhoofd
Prima, erg duidelijk wat er gedaan wordt en wanneer
Sterk in Autisme
Prettige communicatie en goede service!

ArtiestenPromotie Nijmegen

Ervaren als zeer prettig door op mijn tijd dingen te regelen.

Van Hemert Betonboringen

Prima service met een positief eind resultaat.

Dirk Kemmer

arrow_drop_up arrow_drop_down