Gerechtelijke incassoprocedure starten | Advocaat niet nodig

Voorkomen is beter dan genezen!

Bill probeert altijd bij het starten van een incassoprocedure via een goed en gedegen voortraject uw debiteur te laten betalen. Zo voorkomen we vaak een dure gerechtelijke incasso procedure.

Maar als het nodig is dan verzorgen wij een gerechtelijke incasso procedure van A tot Z. Van dagvaarding tot beslag leggen dus.

Zo werkt onze No Cure No Pay incassoprocedure

Wij werken landelijk.

Het maakt dus niet uit waar u of uw klant woont.

No Cure No Pay

Uw debiteur betaalt de kosten

Van A tot Z geregeld

Dus ook als het moeilijk wordt. Ook het starten van een gerechtelijke incassoprocedure en beslaglegging regelen we.
gerechtelijk incassoprocedure vonnis

Een gerechtelijke incassoprocedure starten bij de rechtbank

Betaalt uw debiteur ook na uw laatste aanmaning niet, dan kunt u natuurlijk ons incassobureau inschakelen. Vaak wordt er dan een minnelijke oplossing gevonden maar helaas niet altijd. 

Een goed incassobureau biedt u dan de mogelijkheid om een gerechtelijke incassoprocedure te starten bij de kantonrechter.

Bill vraagt voor de schuldeiser (de klant) in deze procedure de kantonrechter om de debiteur te veroordelen in de openstaande factuur + rente + incassokosten + proceskosten. Wanneer de kantonrechter de vordering aannemelijk vind, wordt dit toegewezen. 

Wij kunnen dan vervolgens met het vonnis beslag laten leggen op bijvoorbeeld het loon of bankrekeningen van de debiteur en zo alsnog de openstaande vordering incasseren.

"Het voorkomen van een gerechtelijke incasso procedure staat bij ons voorop! "

Incassobureau stelt zelf dagvaarding op

Wordt na een incassoprocedure starten alsnog niet betaald door uw debiteur?

 Dan kan door ons incassobureau een dagvaarding opgesteld worden. Een dagvaarding is een document waarin beschreven wordt wie wat aan wie verschuldigd is en waarom.
 

Onze deurwaarder betekend de dagvaarding aan de debiteur. Dit houdt in dat onze deurwaarder langs gaat bij de debiteur om de dagvaarding persoonlijk uit te reiken. Dit is een wettelijke verplichting om de zaak aan te brengen bij de rechtbank. AIs de debiteur niet thuis is dan wordt de dagvaarding in de brievenbus achtergelaten. Dit is het begin van een gerechtelijke incassoprocedure starten.
In de dagvaarding staat ook vermeld wat er allemaal aan de zaak vooraf is gegaan en welke acties zijn ondernomen om er in de minnelijke fase samen uit te komen.
Er wordt een datum, tijdstip en plaats genoemd wanneer de debiteur voor de kantonrechter dient te verschijnen. In de dagvaarding wordt aan de kantonrechter verzocht om de debiteur te veroordelen, in hetgeen openstaat maar ook in de gemaakte proceskosten.

De proceskosten bestaan uit de kosten voor betekening van de dagvaarding (meestal rond de € 100), kosten voor het griffierecht en het salaris van de gemachtigde (incassobureau). De hoogte van deze laatste twee kosten zijn afhankelijk van de hoogte van de vordering.

Met incassobureau naar de kantonrechter of de rechtbank?

Indien uw vordering met rente en incassokosten minder bedraagt dan € 25.000 dan kan ons incassobureau een gerechtelijke incassoprocedure starten bij het kantongerecht. Indien de vordering onbetwist is, komen daar, naast de proceskosten, meestal geen extra kosten bij. Indien er verweer gevoerd wordt, wordt dat door een van onze juristen behandeld. Een (dure) incassoadvocaat hebben we hiervoor gelukkig nooit nodig.

Bedraagt uw vordering meer dan € 25.000? Dan moeten we een gerechtelijke incassoprocedure starten bij de rechtbank (ipv kantongerecht). Hier moet helaas wel gebruik worden gemaakt van een advocaat. Advocaten zijn duur, uurtarieven van € 200,00 en hoger zijn geen uitzondering. Daarom probeert Bill dit uiteraard zo veel mogelijk te voorkomen.
Er zijn uitzonderingen, zo kan een huurvordering altijd bij het kantongerecht behandeld worden. Ongeacht de hoogte van de vordering en dus zonder advocaat.

Is uw vordering hoger dan € 25.000 maar bestaat deze uit meerdere facturen? Dan is het soms ook mogelijk om de incasso opdracht in tweeën te splitsen en 2 incassoprocedures te starten bij de kantonrechter. In de regel is dit bijna altijd goedkoper dan gebruik te moeten maken van een advocaat.

Naar het kantongerecht of de rechtbank, wel of geen advocaat?

Vorderingen tot € 25.000 worden door ons altijd zonder advocaat bij het kantongerecht afgehandeld.

Ook huurzaken met een belang van meer dan

€ 25.000 worden zonder advocaat bij het kantongerecht afgehandeld.

Een gerechtelijke incassoprocedure starten voor vorderingen boven de € 25.000 moet bij de rechtbank gebeuren. Hiervoor dient een advocaat ingeschakeld te worden.

De tijd tussen de dagvaarding en de dag van zitting

Tussen het moment dat uw debiteur de dagvaarding uitgereikt krijgt en de datum waarop de debiteur bij de rechtbank moet verschijnen zit doorgaans 2 to 4 weken. In deze periode heeft de debiteur nog de tijd om de schuld alsnog te voldoen.

Betaalt de debiteur voor de zittingsdatum? Dan hoeft hij niet het griffierecht te voldoen maar wel de kosten voor het betekenen van de dagvaarding en het salaris van de gemachtigde. De kosten die met een gerechtelijke incassoprocedure starten door u betaald zijn, krijgt u in deze situatie dus geheel terug.


De datum waarop de incassoprocedure behandeld wordt

Op de datum die in de dagvaarding genoemd staat moet de debiteur bij de rechtbank aangeven of hij bezwaar maakt tegen de ingestelde vordering of niet. Dit kan op 3 manieren. De debiteur kan naar de rechtbank gaan om persoonlijk zijn bezwaar kenbaar te maken. Echter meestal wordt het bezwaar schriftelijk naar de rechtbank gestuurd. Belangrijk om te weten is dat bij een gerechtelijke incassoprocedure starten het gros van de zaken schriftelijk wordt afgehandeld. 


fasen-in-gerechtelijke-incasso-procedure

Alle mogelijke fasen in de gerechtelijke incasso procedure

Uw debiteur reageert niet

Na een gerechtelijke incassoprocedure starten kan uw debiteur besluiten om helemaal niet te reageren en niets van zich te laten horen. 


Dit laatste noemen we verstek laten gaan en komt in onbetwiste incasso zaken het meeste voor. Reageert uw debiteur niet dan wijst de rechter doorgaans alles toe, dit noemen we een verstekvonnis. Op zich is dit heel gunstig want de procedure is dan snel voorbij en een langdurige procedure wordt vermeden. 


Daarnaast kan de debiteur ook nog de rechter verzoeken om uitstel. Standaard wordt dit iedere termijn 1 keer toegewezen.

Een gerechtelijke incassoprocedure starten samengevat

Geen zin om te lezen? In deze video wordt kort samengevat hoe een gerechtelijke incassoprocedure kan verlopen.

Debiteur voert verweer; “de conclusie van antwoord en repliek”

Als de debiteur in de gerechtelijke incasso procedure voor de eerste keer verweer via de rechtbank voert dan noemen we dat de conclusie van antwoord. Het is niets meer dan een uiteenzetting waarom de debiteur vind dat hij niet of niet alles hoeft te betalen.


Ook kan de debiteur aangeven dat hij het bijvoorbeeld niet eens is met de opgevoerde incassokosten. Echter bij ons incassobureau rekenen we alleen incassokosten door die conform de Wet Incassokosten zijn. De debiteur komt hier bijna nooit onderuit.


Conclusie van repliek

Na het ontvangen van het verweer wordt er door de rechter een nieuwe datum geprikt. Dit is bijna altijd weer 1 maand later. Voor die tijd moeten wij als uw incassobureau weer reageren op het verweer van uw debiteur. Er moet altijd gereageerd worden want anders wordt aangenomen dat je het verweer van de debiteur erkent.

Een gerechtelijke incassoprocedure starten kan dus wel met zich meebrengen dat er veel werk gaat zitten in het ingaan op het inhoudelijk verweer van de tegenpartij.

Alle partijen worden na gerechtelijke incassoprocedure starten opgeroepen om naar de rechtbank te komen; ”een comparitie”

Wanneer alle partijen bij de rechtbank moeten komen noemen we dit een ‘comparitie van partijen’. Het is ook mogelijk dat er al een uitnodiging volgt na de conclusie van antwoord. Tijdens deze zitting waar iedereen, dus u met de jurist van ons incassobureau en debiteur met eventueel zijn gemachtigde, moet verschijnen zal de rechter vragen stellen en beide partijen in de gelegenheid stellen om hun standpunten toe te lichten. Een gerechtelijke incasso procedure starten kan dus tot gevolg hebben dat u naar de rechtbank zult moeten.


Het is niet ongebruikelijk dat een rechter op dat moment al laat merken welke partij het meest in zijn recht staat volgens hem. Vaak worden partijen in de mogelijkheid gesteld om alsnog een schikking te treffen. Beide partijen worden dan ‘de gang opgestuurd’. Wordt een schikking overeengekomen dat wordt dit ter plekke door de griffier vastgelegd in een ‘proces verbaal’. Als de debiteur de afspraken uit het proces verbaal niet nakomt dan kan dit gewoon betekend worden als zijnde een vonnis. Er kan daarna ook gewoon beslag gelegd worden.

De rechter spreekt het oordeel in de gerechtelijke incasso procedure uit; 

”het vonnis”

Wanneer de partijen er bij de rechter niet uit komen dan kan de rechter vonnis wijzen. Hij wijst de vordering dan toe, gedeeltelijk toe of wijst de vordering af. Meestal is het vonnis ‘direct uitvoerbaar’, het is dan een eindvonnis.

Maar het is ook mogelijk dat een rechter een tussenvonnis wijst. Vaak wordt dan aan een van de partijen een bewijsopdracht gegeven. Die moet dan bepaalde zaken bewijzen. Dit kan bijvoorbeeld door aanvullend bewijs te leveren of een expert in te schakelen.
In een tussenvonnis kunnen delen van de vordering al worden toegewezen en/of kan een zogenaamde bewijsopdracht worden opgelegd aan één van beide partijen. Dit betekent dat een van beide partijen van de rechter de instructie krijgt om iets te bewijzen.

Het doel van een gerechtelijke incassoprocedure starten is bereikt, er is een vonnis. Maar het uiteindelijke doel is natuurlijk dat het bedrag nog door debiteur betaald wordt.

Debiteur gaat in verzet na gerechtelijke incassoprocedure starten

Reageert uw debiteur helemaal niet dan wordt hij bij verstek doorgaans de gehele vordering toegewezen. In de praktijk is het mogelijk dat uw debiteur dan binnen 4 weken hier protest tegen aantekent. Hij gaat dan ‘in verzet’. Hij zal dan wel bij u een verzet dagvaarding moeten laten betekenen. De procedure begint dan van voren af aan. Gelukkig gebeurt dit niet vaak. Het gebeurt wel eens in zaken waarin de debiteur de dagvaarding echt niet onder ogen heeft gekregen.

U wilt in hoger beroep

Is uw vordering afgewezen of gedeeltelijk afgewezen dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Dit houdt in dat u een hogere rechtbank verzoekt om nog eens naar de zaak te kijken. Ook uw debiteur kan in hoger beroep gaan.

U kunt niet in alle zaken hoger beroep aantekenen. Zo moet het bedrag van de vordering boven de zogenaamde ‘àppelgrens’ van €1.750 liggen. Daarnaast moet altijd gebruik worden gemaakt van een (dure) advocaat.

Met vonnis beslag laten leggen; ”de executiefase”

De meeste vonnissen zijn ‘uitvoerbaar bij voorraad’. Dit houdt in dat het vonnis direct betekend kan worden bij de debiteur en dat er daarna direct door de deurwaarder beslag kan worden gelegd. Dit kan altijd ook al tekent uw debiteur verstek of hoger beroep aan.


Zoals u kunt lezen kan een gerechtelijke incassoprocedure starten duur en tijdrovend zijn. Daarom kiezen we er bij Bill in principe altijd voor om veel aandacht te besteden aan het minnelijk incasso traject. Wordt er in het minnelijk traject een oplossing bereikt dan is dat voor alle partijen beter. Doch, als het nodig is dan gaan we moeilijke situaties zeker niet uit de weg. Een goed incassobureau stuurt niet aan op een dure rechtszaak aan maar probeert deze juist te voorkomen.

Waarom een incassoprocedure starten via Bill ?

  • Het indienen van een dossier is gratis.
  • Online incassoprocedure starten & dezelfde werkdag nog actie
  • No Cure No Pay incasso, debiteur betaalt de kosten
  • Persoonlijke benadering van debiteur
  • Intensief minnelijk incassotraject om het starten van een dure gerechtelijk incassoprocedure te voorkomen.
  • Bill bouwt al ervaring op sinds 2003 (!)
  • Wij regelen uw zaak van A tot Z.
  • Een gerechtelijke incassoprocedure starten is niet verplicht.
  • Wij werken landelijk, het maakt niet uit waar u of uw debiteur gevestigd is om een incassoprocedure te starten.
Snel en gratis uw openstaande factuur laten incasseren.

Veelgestelde vragen over een (gerechtelijke) incassoprocedure starten

Wanneer kun je een incassoprocedure starten en hoe?

Wanneer je een openstaande factuur of vordering hebt op iemand kun je Bill inschakelen om deze vordering te incasseren. Dit doe je gemakkelijk door online een account aan te maken en de openstaande post in te voeren.

Wat wordt er in het minnelijk incassotraject gedaan en waarom is dit belangrijk?

Na het invoeren van de incasso opdracht gaat Bill uw debiteur benaderen. Dit wordt op diverse manieren gedaan. Doel is om in de minnelijke fase, de fase zonder tussenkomst van de rechter, een oplossing te bereiken. Dat is voor alle partijen het beste.

Wanneer kun je bij Bill een gerechtelijke incassoprocedure starten?

Wanneer er in het minnelijke incassotraject geen oplossing bereikt kan worden, ontvangt u van ons een voorstel wat u met het dossier wil doen. Op dat moment kunt u het dossier meestal kosteloos laten sluiten of u kunt een gerechtelijke procedure op laten starten.

Wat kost het opstarten van een gerechtelijke procedure?

Doorgaans wordt er een voorschot gevraagd voor de te maken proceskosten. Deze kosten bestaan uit de betekening van de dagvaarding en het griffierecht.
Hoe hoog dit voorschot is, hangt af van een aantal factoren. Onder andere uw ondernemingsvorm en de hoogte van de vordering zijn van invloed op de hoogte van het griffierecht. Gemiddeld bedragen de proceskosten zo'n € 185 tot € 607, welke bij succes zijn te verhalen op uw debiteur.

Hoe hoog zijn de kosten die aan de rechtbank betaald moeten worden?

Na een gerechtelijke incassoprocedure starten, moet er griffierecht betaald worden aan de rechtbank. Deze kosten, voor het behandelen van de zaak, bedragen doorgaans tussen de 85 en 507 euro. Het griffierecht moet vooraf betaald worden.