deurwaarder-inschakelen

Kosten deurwaarder inschakelen voor ondernemers 2024 update

Wie betaalt kosten deurwaarder?

Het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder (in de volksmond gewoon deurwaarder genoemd) kan duur zijn. Daarom proberen wij met een gedegen minnelijk incasso traject, het traject zonder tussenkomst van een rechter, uw vordering te incasseren. Maar als het nodig is en er moet een dagvaarding opgesteld en betekend worden dan kunt u via ons kantoor gemakkelijk èn voordelig een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Maar wat kost een deurwaarder inschakelen en hoe werkt het?


Bill behandelt de incasso van uw openstaande factuur in het minnelijk incassotraject, dat is de eerste fase zonder tussenkomst van een rechter, op basis van no cure no pay. De incassokosten brengen we bij uw debiteur in rekening. Wordt er niets geïncasseerd? Dan bent u ook geen kosten verschuldigd. Incasseren wij uw vordering volledig? Dan betaalt uw debiteur de incassokosten en heeft u ook geen kosten, No Cure No Pay Incasso!

Als er geen resultaat geboekt wordt dan kunt u er voor kiezen om via Bill een deurwaarder in te schakelen. De tarieven en proceskosten hiervoor verschillen maar deze proceskosten kunnen doorgaans wel op uw debiteur verhaald worden.

De voordelen van Bill

Landelijke dekking, Bill werkt door heel Nederland. Het maakt voor ons niet waar u òf uw debiteur gevestigd is. Ook werken we niet met minimumbedragen.

No Cure No Pay incasso, Uw debiteur betaalt de rekening! Wordt er niets betaald? Dan kost het u niets.

Gerechtelijke procedures, Voor een gerechtelijke procedure draaien we onze hand niet om. Kosten deurwaarder en proceskosten kunnen bij succes verhaald worden op uw debiteur.

Kies ook voor een kort maar gedegen minnelijk incassotraject bij Bill Incasso. In deze eerste fase sturen we indien gewenst eerst nog een kosteloze aanmaning (pre incasso brief) naar uw debiteur. In het vervolgtraject wordt er bij uw debiteur rente en incassokosten in rekening gebracht. Van alle dossiers wordt 50% binnen 14 dagen betaald! Betaalt uw debiteur de volledige vordering dan ontvangt u van ons uw factuurbedrag + de geïncasseerde rente. Niets betaald? Dan kost het u ook niets. No Cure No Pay incasso.


Wat kost een dagvaarding via een gerechtsdeurwaarder?

Kiest u voor een gerechtelijke incassoprocedure dan zullen we u altijd vooraf op de tarieven wijzen. Ons kantoor stelt vervolgens de dagvaarding op en deze zullen we door onze deurwaarder laten betekenen. Uw debiteur dient vervolgens bij de kantonrechter te verschijnen en deze zal vervolgens vonnis wijzen.

In het vonnis bepaalt de rechter wie, wat aan wie moet betalen. Ook de gemaakte kosten en eventuele nakosten worden in het vonnis gezet. Nakosten zijn kosten die gemaakt worden nadat het vonnis is uitgesproken. Met het vonnis kunnen we beslag laten leggen.

Hoeveel kost een gerechtelijke procedure en kunnen de kosten van deurwaarder verhaald worden op de tegenpartij?

Hoeveel een gerechtelijke procedure kost, variëert. Deze zijn afhankelijk van een aantal factoren;

  1. Uw ondernemingsvorm
  2. Hoogte van de vordering
  3. Wordt de vordering betwist of niet?

Het griffierecht varieert van zo'n € 100 - € 500, het betekenen van een dagvaarding kost als snel € 100. De kosten kunnen dus snel oplopen.

En daarom proberen we bij Bill uw vordering altijd in het minnelijk traject te incasseren , dat is voor alle partijen beter. Dit doen we door uw debiteur te benaderen via e-mail, reguliere post, sms, aangetekende e-mail maar ook persoonlijk per telefoon. En als de oplossing ligt in een betalingsregeling dan treffen we die en houden we deze in de gaten totdat uw vordering betaald is.

Maar..... Als een gerechtelijke incasso procedure nodig is dan regelen we die voor u van A tot Z! Neem contact met ons op of start direct!Reactie plaatsen