Incassobureau particulieren & Bedrijven

Heeft u een openstaande vordering en wordt deze niet door uw debiteur (klant) betaald? Bill incasseert uw openstaande factuur snel en vakkundig. Uw openstaande vordering indienen is eenvoudig en binnen 5 minuten geregeld. Wij gaan nog dezelfde dag met uw dossier aan de slag!


Heeft u een openstaande vordering op een bedrijf of een andere particulier? Dan kunt u ons incassobureau particulier inschakelen!

Zo schakel je gemakkelijk een incassobureau particulier in:

Stap 1 – Maak een gratis account aan en dien uw vordering online in

Stap 2 – Wij gaan direct voor u aan de slagstap 3 - Wordt de vordering volledig betaalt? U ontvangt dezelfde werkdag van ons de hoofdsom + geïncasseerde rente

Stap 3 – Uw debiteur betaalt de kosten. Wordt er niets betaald dan kost het u ook niets. 


In de meeste gevallen zijn kosten incassobureau dus te verhalen op de tegenpartij.

Een incassobureau particulier inschakelen: wat zijn de kosten?


Bill werkt in het minnelijk traject geheel op basis van no cure, no pay. Betaalt uw debiteur niets? Dan kost het u ook niets. De incassokosten worden verhaald op uw debiteur waardoor u ook bij een geslaagd incassotraject niet met de kosten blijft zitten.

Mocht, nadat u ons incassobureau particulier hebt ingeschakeld, de incasso niet slagen dan kunnen we ook met uw openstaande factuur naar de rechtbank. Wilt u dit niet, dan kunt u het dossier kosteloos laten sluiten.

Aan het uit handen geven van uw vordering zijn op deze manier dus weinig risico's verbonden.

null


Video, particuliere incasso zo werkt het.

In deze video ziet u hoe onze incassoprocedure werkt wanneer u een incasso opdracht aan ons uit handen geeft. 

Als particulier een incasso-opdracht indienen

Wordt een lening niet terugbetaald, uw salaris niet uitgekeerd of een andere vordering niet betaald? Dan kunt u ons incassobureau voor particulieren inschakelen op basis van no cure, no pay. Dit houdt in dat wanneer er niets wordt geïncasseerd u ons ook niets hoeft te betalen. Wij brengen de incassokosten bij uw debiteur (de tegenpartij) in rekening. Wordt de vordering volledig door uw debiteur betaald? Dan kost het u ook niet.


Ook als er geen resultaat bereikt wordt kunt u ons incassobureau particulier inschakelen voor een gerechtelijke procedure. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Maar een gerechtelijke procedure is in ons incassoproces nooit verplicht. Is er in uw dossier niets betaald en wilt u geen gerechtelijke procedure dan kunt u nadat u van ons een voorstel heeft ontvangen wat u met het dossier wilt doen, het dossier kosteloos sluiten; dat is het voordeel van een No Cure No Pay incassobureau inschakelen.

1.1 Gemakkelijk online ons incassobureau particulier inschakelen

Hoe werkt het inschakelen van een incassobureau voor particulieren?

Uw vordering bij ons indienen is eenvoudig. U maakt online een account aan en daarna kunt u uw incasso-opdracht direct online indienen. Zodra wij uw opdracht hebben ontvangen, gaat uw vaste behandelaar direct met het incassoproces aan de slag.

Wij schrijven uw debiteur aan, zowel schriftelijk (post / e-mail) als telefonisch. Ons streven is uiteraard om uw vordering zo snel mogelijk betaald te krijgen. Wordt er niet betaald dan zal geprobeerd worden de oorzaak te achterhalen. Als een (redelijke) betalingsregeling de oplossing is, dan treffen we deze en houden we dan in de gaten of deze nageleefd wordt.

Uw betaling in het minnelijke traject (zonder tussenkomst van de rechter) voor elkaar krijgen is ons streven. Gezien de (hoge) kosten van procederen is dit voor alle partijen beter. Mocht uw debiteur niet mee willen werken dan kunnen we, als u dat wilt, ook een gang naar de rechter voor u regelen. Ook in een gerechtelijk incassotraject verzorgen wij het traject van A tot Z.

Voor welke zaken kan ik bij jullie incassobureau particulier terecht?

Helaas nemen we niet alle particuliere incasso-opdrachten in behandeling. Belangrijk is dat u bewijs heeft dat de andere partij aan u moet betalen. Zo dient er bij een geldlening een overeenkomst te zijn die door beide partijen is ondertekend. Tegenwoordig geld ook WhatsApp als bewijs, mits er duidelijk in vermeld staat wie er wat aan wie verschuldigd is.

Alimentatie- en familiezaken (m.u.v. geldleningen) nemen we niet in behandeling. Voor het uit handen geven van alimentatiezaken kunt u beter contact opnemen met het LBIO.

Overige zaken, indien goed gedocumenteerd, nemen wij direct in behandeling. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op voordat u uw vordering online indient.

1.2 Incassobureau particulieren , ook voor niet terugbetaalde internetbestellingen.

Op internet iets besteld, maar er wordt niet geleverd.

Heeft u op internet een bestelling gedaan, maar wordt er vervolgens niet geleverd? Ook dan kunt u ons incassobureau particulier inschakelen.

Voordat u een incassotraject opstart is het noodzakelijk dat u uw bestelling bij de webwinkel annuleert. Daarna heeft de webwinkel wettelijk gezien nog 14 dagen de tijd om uw aankoopbedrag aan u terug te storten.

Wordt uw aankoopbedrag niet teruggestort? Dan kunt u de webwinkel in gebreke stellen. U stuurt dan een laatste aanmaning naar de debiteur. Hiervoor kunt u kosteloos een pré-incasso opdracht bij ons indienen. Indien u hiervoor ons incassobureau particulier inschakelt dan sturen we de tegenpartij eerst nog een kosteloze aanmaning. Wordt er binnen de gestelde termijn betaald dan meld u dit via onze website en wordt het dossier kosteloos gesloten, geen kosten voor u en geen kosten voor de tegenpartij. Wordt er niet betaald? Dan doet u ook niets, het dossier rolt dan automatisch door in een incassozaak.


Let op! Ook als particulier kunt u ons incassobureau particulier inschakelen en ons nog eerst een laatste kosteloze aanmaning naar uw tegenpartij laten versturen. Kies is in dat geval bij het aanmelden voor een pre incasso opdracht in plaats van een incasso opdracht.

Wat moet ik zelf gedaan hebben om jullie incassobureau particulier in te schakelen?

U moet bewijzen hebben dan uw debiteur het bedrag aan u verschuldigd is. Een door beide partijen ondertekende overeenkomst is natuurlijk het beste. Maar ook e-mailverkeer, WhatsApp berichten, etc. kunnen als bewijs dienen. Als er veel correspondentie over en weer gevoerd is, kunt u het beste een (digitaal) dossier bijhouden of aanmaken.

Voordat incassokosten bij uw debiteur in rekening mogen worden gebracht, dient er in sommige gevallen een zogenaamde ‘14 dagen brief’ verstuurd te zijn. Dit is een laatste aanmaning waarin debiteur nog een maal kosteloos in de gelegenheid gesteld wordt om alsnog zonder bijkomende kosten te betalen. Deze brief dient aan een aantal wettelijke eisen te voldoen. Indien u gebruik maakt van onze pré-incasso versturen wij deze brief kosteloos voor u.


Voor wie zijn de incassokosten?

Aan het indienen van uw particuliere incasso-opdracht zijn geen kosten verbonden. Bill Incasso werkt ook niet met abonnementen. Bij uw debiteur brengen we incassokosten in rekening. Deze zijn in overeenstemming met de wet incassokosten en bedragen maximaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40. In het minnelijke incassotraject werkt Bill Incasso geheel op basis van no cure, no pay. Dit houdt in dat wanneer er onverhoopt niets geïncasseerd wordt u ons verder ook niets hoeft te betalen.

Een gerechtelijke procedure brengt wel kosten met zich mee. Bill Incasso doet er alles aan om uw vordering zo veel mogelijk in het minnelijke traject te incasseren. Lukt dat niet dan ontvangt u van ons eventueel een voorstel wat u met het dossier wilt doen. Wilt u liever geen gerechtelijk traject dan kunt u op dat moment de incasso-opdracht kosteloos laten stopzetten.

Let op! Het indienen van een incasso opdracht is kosteloos maar er zijn wel voorwaarden verbonden. Zo zijn er bijvoorbeeld wel kosten aan uw particuliere incasso opdracht verbonden als u tussentijds de incasso opdracht stopzet. Lees daarom de voorwaarden waar u tijdens het aanmaken van een account mee akkoord moet gaan, goed door. We hebben ze zo helder mogelijk gehouden, maar indien u nog vragen heeft dan kunt u altijd contact met ons opnemen.


Ons incassobureau particulier inschakelen>

LET OP! Tijdens het indienen van uw vordering wordt u gevraagd om een factuurnummer, hier kunt u gewoon een korte omschrijving (bijv. ‘geldlening) invullen. Bij factuurdatum kunt u de datum invullen wanneer de schuld is ontstaan.
LET OP! Tijdens het indienen van uw vordering wordt u gevraagd om een factuurnummer, hier kunt u gewoon een korte omschrijving (bijv. ‘geldlening) invullen. Bij factuurdatum kunt u de datum invullen wanneer de schuld is ontstaan.
arrow_drop_up arrow_drop_down