Incassobureau voor particulieren & Bedrijven

Heeft u een openstaande vordering en wordt deze niet door uw debiteur (klant) betaald? Bill incasseert uw openstaande factuur snel en vakkundig. Uw openstaande vordering indienen is eenvoudig en binnen 5 minuten geregeld. Wij gaan nog dezelfde dag met uw dossier aan de slag!

Stap 1 – Maak een gratis account aan en dien uw vordering online in

Stap 2 – Wij gaan direct voor u aan de slag

Stap 3 – Uw debiteur betaalt de kosten. Wordt er niets betaald dan kost het u ook niets. 

Een incassobureau inschakelen: wat zijn de kosten?


Bill werkt in het minnelijk traject geheel op basis van no cure, no pay. Betaalt uw debiteur niets? Dan kost het u ook niets. De incassokosten worden verhaald op uw debiteur waardoor u ook bij een geslaagd incassotraject niet met de kosten blijft zitten.

Mocht, na het inschakelen van ons incassobureau, de incasso niet slagen dan kunnen we ook met uw openstaande factuur naar de rechtbank. Wilt u dit niet, dan kunt u het dossier kosteloos laten sluiten.

null


Als particulier een incasso-opdracht indienen

Wordt een lening niet terugbetaald, uw salaris niet uitgekeerd of een andere betalingsregeling niet betaald? Dan kunt u Bill Incasso inschakelen op basis van no cure, no pay. Dit houdt in dat wanneer er niets wordt geïncasseerd u ons ook niets hoeft te betalen. Wij brengen de incassokosten bij uw debiteur (de tegenpartij) in rekening.

Hoe werkt het inschakelen van een incassobureau?

Uw vordering bij ons indienen is eenvoudig. U maakt online een account aan en daarna kunt u uw incasso-opdracht direct online indienen. Zodra wij uw opdracht hebben ontvangen, gaat uw vaste behandelaar daar direct mee aan de slag.

Wij schrijven uw debiteur aan, zowel schriftelijk (post / e-mail) als telefonisch. Ons streven is uiteraard om uw vordering zo snel mogelijk betaald te krijgen. Wordt er niet betaald dan zal geprobeerd worden de oorzaak te achterhalen. Als een (redelijke) betalingsregeling de oplossing is, dan treffen we deze en houden we dan in de gaten of deze nageleefd wordt.

Uw betaling in het minnelijke traject (zonder tussenkomst van de rechter) voor elkaar krijgen is ons streven. Gezien de (hoge) kosten van procederen is dit voor alle partijen beter. Mocht uw debiteur niet mee willen werken dan kunnen we, als u dat wilt, ook een gang naar de rechter voor u regelen. Ook in een gerechtelijk incassotraject zullen wij u volledig ontzorgen.

Voor welke zaken kan ik bij Bill Incasso terecht?

Helaas nemen we niet alle particuliere incasso-opdrachten in behandeling. Belangrijk is dat u bewijs heeft dat de andere partij aan u moet betalen. Zo dient er bij een geldlening een overeenkomst te zijn die door beide partijen is ondertekend.

Alimentatie- en familiezaken (m.u.v. geldleningen) nemen we niet in behandeling. Voor alimentatiezaken kunt u beter contact opnemen met het LBIO.

Overige zaken, indien goed gedocumenteerd, nemen wij direct in behandeling. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op voordat u uw vordering online indient.

Op internet iets besteld, maar er wordt niet geleverd.

Heeft u op internet een bestelling gedaan, maar wordt er vervolgens niet geleverd? Ook dan kunt u als particulier ons incassobureau inschakelen.

Voordat u een incassotraject opstart is het noodzakelijk dat u uw bestelling bij de webwinkel annuleert. Daarna heeft de webwinkel wettelijk gezien nog 14 dagen de tijd om uw aankoopbedrag aan u terug te storten.

Wordt uw aankoopbedrag niet teruggestort? Dan kunt u de webwinkel in gebreke stellen. U stuurt dan een laatste aanmaning naar de debiteur. Hiervoor kunt u kosteloos een pré-incasso opdracht bij ons indienen.

Wat moet ik zelf gedaan hebben?

U moet bewijzen hebben dan uw debiteur het bedrag aan u verschuldigd is. Een door beide partijen ondertekende overeenkomst is natuurlijk het beste. Maar ook e-mailverkeer, WhatsApp berichten, etc. kunnen als bewijs dienen. Als er veel correspondentie over en weer gevoerd is, kunt u het beste een (digitaal) dossier bijhouden of aanmaken.

Voordat incassokosten bij uw debiteur in rekening mogen worden gebracht, dient er in sommige gevallen een zogenaamde ‘14 dagen brief’ verstuurd te zijn. Dit is een laatste aanmaning waarin debiteur nog een maal kosteloos in de gelegenheid gesteld wordt om alsnog zonder bijkomende kosten te betalen. Deze brief dient aan een aantal wettelijke eisen te voldoen. Indien u gebruik maakt van onze pré-incasso versturen wij deze brief kosteloos voor u.


Voor wie zijn de incassokosten?

Aan het indienen van uw particuliere incasso-opdracht zijn geen kosten verbonden. Bill Incasso werkt ook niet met abonnementen. Bij uw debiteur brengen we incassokosten in rekening. Deze zijn in overeenstemming met de wet incassokosten en bedragen maximaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40. In het minnelijke incassotraject werkt Bill Incasso geheel op basis van no cure, no pay. Dit houdt in dat wanneer er onverhoopt niets geïncasseerd wordt u ons verder ook niets hoeft te betalen.

Een gerechtelijke procedure brengt wel kosten met zich mee. Bill Incasso doet er alles aan om uw vordering zo veel mogelijk in het minnelijke traject te incasseren. Lukt dat niet dan ontvangt u van ons eventueel een voorstel wat u met het dossier wilt doen. Wilt u liever geen gerechtelijk traject dan kunt u op dat moment de incasso-opdracht kosteloos laten stopzetten.


Uw vordering online indienen >

LET OP! Tijdens het indienen van uw vordering wordt u gevraagd om een factuurnummer, hier kunt u gewoon een korte omschrijving (bijv. ‘geldlening) invullen. Bij factuurdatum kunt u de datum invullen wanneer de schuld is ontstaan.
LET OP! Tijdens het indienen van uw vordering wordt u gevraagd om een factuurnummer, hier kunt u gewoon een korte omschrijving (bijv. ‘geldlening) invullen. Bij factuurdatum kunt u de datum invullen wanneer de schuld is ontstaan.
arrow_drop_up arrow_drop_down