Hoe kan ik geleend geld terugvorderen?
12 augustus 2023 
in blog

Hoe kan ik geleend geld terugvorderen?

Vriend geeft geld niet terug? Zo kunt u geleend geld terugvorderen

Heeft u geld uitgeleend aan een vriend of familielid, maar geeft deze vriend uw geld niet terug? Ook niet na het herhaaldelijk vragen om uw geld? Het komt helaas vaak voor dat ‘vrienden’ het niet al te nauw nemen met het inlossen van hun schulden. In de veronderstelling dat u iemand helpt, wordt u dan in principe gewoon opgelicht. De zogenaamde vriend denkt dat deze hier mee weg kan komen, want de afspraken staan immers toch niet zwart op wit.

Dat is gelukkig voor u als uitlener niet het geval. Ook in het geval van mondelinge afspraken en leningen in cash biedt de wet voldoende manieren om uw geld terug te halen en kunt u hiervoor ook een incassobureau inschakelen. In dit artikel leest u alles wat u moet weten over geleend geld terugvorderen.

Geleend geld terugvorderen in het kort

 1. Een leenovereenkomst is altijd geldig, ook wanneer u hierover niets schriftelijk heeft vastgelegd.
 2. In de meeste gevallen is het bestaan van de overeenkomst eenvoudig te bewijzen met bankafschriften, WhatsAppberichten of reacties op uw terugbetaalverzoeken.
 3. In het uiterste geval kunt u dus bij de rechter uw recht halen en terugbetaling afdwingen. (eventueel door beslag te leggen op eigendommen).
 4. Om op een vriendelijke en respectvolle manier geleend geld terug te vorderen kunt u gebruik maken van onze incassoservice. Ook kunt u eventueel zelf een ingebrekestelling sturen.


de-voordelen-van-bill-incasso


Wat kan ik doen als een vriend geld niet terug geeft?

Er zijn veel gevallen denkbaar waarin u een goede vriend of een kennis geld uitleent. Het kan bijvoorbeeld gaan om een situatie waarin iemand in scheiding zit en tijdelijk geld nodig heeft tot het huis is verkocht. U leent zo iemand dan € 5.000,- en spreekt af dat u wordt terugbetaald op het moment het huis is verkocht. Het slimst is dan om de afspraken op papier te zetten, maar onder vrienden is dat natuurlijk helemaal niet gebruikelijk. U vertrouwt elkaar immers, toch?

Maar als dan na een aantal maanden het huis is verkocht, moet u nog steeds wachten op uw geld. U komt uw vriend tegen en vraagt ernaar, en stuurt later nog eens een WhatsAppbericht. En in plaats van dat u dan uw geld ontvangt, negeert deze persoon u of krijgt u flauwe smoezen. Wat nu?

In dit geval is het goed om te weten dat u deze persoon altijd aan uw afspraak kan houden. Zelfs als het gaat om een vage afspraak (betaal terug als je kan), de lening versterkt is in contant geld en er niets schriftelijk is vastgelegd. In het uiterste geval kunt u dan terugbetaling afdwingen via de kantonrechter en beslag laten leggen op eigendommen. Voordat u dat doet is het echter slimmer (en wat vriendelijker) om eventueel eerst zelf een betaalherinnering te sturen of uw vordering uit te besteden aan een incassobureau.

Leenovereenkomsten zijn altijd rechtsgeldig

Geldlening overeenkomst

Volgens de wet geldt: afspraak is afspraak. Dus op het moment u met iemand iets afspreekt over een lening, dan is deze persoon verplicht de lening terug te betalen. Het hele concept van een lening veronderstelt immers dat deze ook wordt terugbetaald, want anders spreken we niet van een lening, maar van een gift. Volgens de wet is er sprake van een leenovereenkomst op het moment iemand een leenaanbod aanvaardt of op het moment u als uitlener een uitleenaanbod van de lener aanvaardt. Wanneer iemand dus vraagt of hij van u geld mag lenen, en u zegt dat dit goed is en geeft het geld, dan is er sprake van een leenovereenkomst volgens de wet.

De wet stelt verder geen eisen over hoe een geldleenovereenkomst tot stand moet komen. Een lener en een uitlener hoeven dus geen schriftelijke overeenkomst op te stellen, al is dat vanuit bewijskundig oogpunt wel aan te raden. Een leenovereenkomst kan dus ook prima via sms, e-mail, WhatsApp of mondeling worden afgesloten.

Hoe een mondelinge afspraak over een lening bewijzen?

Mocht het tot een gang naar de rechter komen en de lener ontkent met u een overeenkomst te zijn aangegaan, dan dient u wel te kunnen bewijzen dat er een leenovereenkomst tussen u beiden bestaat. In het geval de afspraken hierover gemaakt zijn via sms of andere tekstberichten, is dit bewijzen erg simpel: u hoeft immers alleen maar de berichten te laten zien. Lastiger kan het zijn wanneer er alleen een mondelinge overeenkomst bestaat.

In het geval van een mondelinge overeenkomst zijn er echter ook genoeg mogelijkheden om te bewijzen dat er een lening is die moet terugbetaald worden. Denk aan een bankoverschrijving. Wanneer u een afschrift kunt laten zien met daarop een betaling van € 10.000,- aan de schuldenaar, zal de rechter dit in de meeste gevallen als voldoende bewijs zien, zeker in het geval de schuldenaar hier geen betere uitleg voor kan geven.

TIP! WACHT NOOIT TE LANG MET HET UIT HANDEN GEVEN VAN UW VORDERING. HOE LANGER U WACHT HOE MOEILIJKER HET WORDT OM UW VORDERING NOG TE INCASSEREN. BILL INCASSO INCASSEERT UW OPENSTAANDE LENING OP BASIS VAN NO CURE NO PAY.

Wat als u contant geld uitleent en niks op schrift heeft?

Ook wanneer er sprake is van een contante lening is het in de meeste gevallen prima mogelijk om de rechter te overtuigen van het bestaan van de lening. Zelfs wanneer u hier ook geen schriftelijke afspraken of sms’jes van heeft. In dit soort situaties zult u namelijk vrij eenvoudig achteraf bewijs kunnen verzamelen. Op het moment iemand namelijk handelt alsof er inderdaad een leenovereenkomst is, dan is dat voor de rechter genoeg bewijs om u in het gelijk te stellen.

Het is bijvoorbeeld heel normaal om iemand aan wie u geld geleend heeft een sms of WhatsApp te sturen met de vraag wanneer u het geld terugkrijgt. U stuurt dan bijvoorbeeld: ‘Hey Karel, ik vroeg me af wanneer je die lening van € 10.000,- kan terugbetalen?’ Wanneer Karel dan iets terugstuurt als: ‘Ik heb nu echt geen geld, laat het weten wanneer ik het wel heb’, dan bevestigt hij daarmee het bestaan van de lening. Dit bericht alleen is dus voldoende bewijs.

En mocht het zo zijn dat iemand stelselmatig uw berichtjes negeert, dan kan dit ook als bewijs gelden voor de rechter. Het is immers geen gangbaar gedrag om berichten van een vriend of bekende te blijven negeren, zeker niet als ze niet kloppen. Als er geen sprake is van een lening, is het immers veel normaler om uitleg te vragen of in discussie te gaan.

Rente bij leningen aan vrienden en familie

Rente geldlening

Net zoals bij een lening van de bank, kunt u bij het uitlenen van geld aan vrienden en familie afspreken om hiervoor rente in rekening te brengen. Dit kan echter alleen als dit schriftelijk is vastgelegd. Maakt u hier dus alleen mondelinge afspraken over? Dan kunt u alleen het oorspronkelijke leenbedrag terugvorderen, en dit niet verhogen met rente. Heeft u dit wel schriftelijk vastgelegd? Dan kunt u het bedrag verhoogd met rente (laten) terugvorderen. De hoogte van de rente die u kunt rekenen is afhankelijk van wat u precies heeft afgesproken hierover.

Percentage aan rente afgesproken

Heeft u schriftelijk een bepaald percentage aan rente afgesproken? Dan geldt vanzelfsprekend dit percentage in uw overeenkomst. Houd alleen wel rekening met het maximale percentage dat u wettelijk mag rekenen bij leningen tussen particulieren. Dit is momenteel (2023) vastgesteld op 14,00%, op jaarbasis wel te verstaan.

Wel rente afgesproken, maar niet hoeveel

Heeft u bij het verstrekken van de lening wel afgesproken dat het leenbedrag met rente moet worden terugbetaald, maar de hoogte van de rente niet gespecificeerd? Dan geldt de wettelijke rente. De wettelijke rente wordt door de overheid vastgesteld en verschilt van jaar tot jaar. Vanaf 1 juli 2023 bedraagt de wettelijke rente 6,00%. Daarvoor was de wettelijke rente 4,00%.

Geen rente afgesproken

Hebben jullie bij het afspreken van de lening niet schriftelijk afgesproken dat u rente rekent? Dan is de lener u ook geen rente verschuldigd. In dit geval heeft u enkel recht op het originele leenbedrag.

Wanneer moet een lening aan een vriend terugbetaald worden?

Bij zakelijke leningen wordt altijd een terugbetaaltermijn afgesproken. Bij leningen tussen particulieren is dit ook een goed idee, maar niet altijd even gebruikelijk. Vaak wordt ervanuit gegaan dat de lener het bedrag wel op korte termijn zal terugbetalen, totdat dit zelfs na herhaaldelijk vragen niet gebeurt.

In het geval u wel een termijn of uiterste betaaldatum heeft afgesproken, dan is die rechtsgeldig. Na het verstrijken van de betaaltermijn is de lener dan in gebreke, en kunt u actie ondernemen. Heeft u afgesproken dat u terugbetaald wordt wanneer de lener het kan en vermoedt u dat de lener inmiddels voldoende geld heeft? Dan kunt u een financiële doorlichting van de schuldenaar aanvragen om aan te tonen dat hij of zij over voldoende middelen beschikt.

Heeft u hierover niets afgesproken? Dan schrijft de wet voor dat u als schuldeiser direct kunt beginnen met het opeisen van het geleende geld. Dit betekent dat u dus direct het recht heeft om terugbetaald te worden, en u dus ook direct actie kunt ondernemen.

Wanneer u al herhaaldelijk om uw geld heeft gevraagd, kunt u de schuldenaar een aangetekende ingebrekestelling-brief sturen. Op die manier weet u zeker dat de schuldenaar uw brief ontvangt. In die brief schrijft u dat u binnen een bepaalde termijn (bijvoorbeeld 28 dagen) verwacht terugbetaald te worden en dat bij het uitblijven van een betaling verdere stappen worden ondernomen. Op die manier geeft u de debiteur nog een laatste kans om aan zijn verplichtingen te voldoen, zonder dat er extra incasso- en gerechtelijke kosten in rekening moeten worden gebracht.

Incasso bij geleend geld terugvorderen

Brengen uw eigen inspanningen om het geleende geld terug te krijgen niet de gewenste resultaten? Dan is het tijd om professionele hulp in te schakelen. Bij Bill Incasso hebben wij veel ervaring met het innen van leningen. Dit doen wij met een bewezen effectieve incassoprocedure, op basis van no cure no pay. Wat onze methode uniek maakt is onze vriendelijke manier van incasseren. Dit is in onze ogen het meest effectief en zorgt er ook voor dat de relatie tussen u als crediteur en de debiteur niet onnodig onder druk komt te staan. Omdat we daarnaast werken op basis van no cure, no pay, kost het u als indiener ook niets wanneer de betaling uitblijft.

Zo werkt een incassotraject bij leningen tussen vrienden

Bij het incasseren van een openstaande vordering, gaan wij stap voor stap te werk en voeren we de druk indien nodig steeds iets verder op. Indien u wenst sturen wij de lener eerst nog een vriendelijke laatste herinnering, waarmee hij of zij zonder extra kosten alsnog aan de betaalverplichting kan voldoen. Vaak is een brief op het briefpapier van ons incassobureau voldoende om snel te betalen.

Mocht de betaling uitblijven, dan zullen onze incassospecialisten de schuldenaar op diverse manieren benaderen en vriendelijk doch dringend verzoeken om tot betaling over te gaan. Dit leidt in negen van de tien gevallen tot succes. Geeft echter de vriend het geld ook niet terug na tussenkomst van onze incasso-experts? Dan kunnen we het geleende geld terugvorderen via de kantonrechter en beslag laten leggen op de eigendommen. Uiteraard doen wij dit altijd in goed overleg.

De meest gestelde vragen:

 • Hoe werkt een pre incasso? Een pre incasso is een laatste kosteloze aanmaning die we naar uw klant versturen.
  Wordt uw factuur alsnog binnen de gestelde termijn betaald dan meld u dit via de online portal. Het dossier wordt dan zowel voor uw klant als voor u kosteloos gesloten (service).
  Wordt er niet betaald dan doet u niets, het dossier rolt dan automatisch door in een incassoprocedure. Let op! Kies bij het indienen voor een pre incasso ipv de standaard incasso.
 • Wat kost een incasso? In het minnelijke incassotraject brengen we incassokosten bij uw debiteur in rekening. Bij een volledige betaling betaalt de tegenpartij de kosten, het kost u dan niets. Wordt er onverhoopt niets betaald dan kost het u ook niets. Bill Incasso werkt niet met abonnementen. 
 • Wat als er niet betaald wordt? Als het minnelijke incassotraject niet slaagt dan kunt u het dossier kosteloos laten sluiten. Een gerechtelijke procedure is bij òns dus niet verplicht.
 • Wat kost een gerechtelijke procedure? Dat hangt van een aantal factoren af. Voordat er een gerechtelijk incassotraject gestart wordt, dient u toestemming hiervoor te geven. Het is nooit verplicht. Bij succes kunnen de meeste kosten verhaald worden op de tegenpartij.
 • Hoe dien ik een incasso opdracht in? U kunt alleen een opdracht indienen via onze website. Maak eerst een online account aan, log in met de door u gekozen gegevens en dien uw openstaande factuur in. Dit kost u nog geen 3 minuten. Zodra wij uw opdracht ontvangen, gaan we daar doorgaans nog dezelfde werkdag mee aan de slag!

HOE EN WANNEER ONS INCASSOBUREAU INSCHAKELEN >>

Heeft u een vraag? Vul onderstaand formulier in en u ontvangt zo snel mogelijk antwoord.