Geen tijdige betaling ontvangen = incassotraject starten!

Zo verloopt een incassoprocedure

U heeft een factuur verzonden, maar een tijdige betaling blijft uit. Frustrerend! Ook na het versturen van een betalingsherinnering geeft de debiteur geen gehoor, wat zijn uw mogelijkheden? Bij Bill Incasso bent u in goede handen! Het is ons doel om niet alleen uw factuur te incasseren, maar ook om uw relatie met uw klant te behouden. 

Een incassobureau inschakelen

Door een incassotraject te starten bij Bill Incasso wordt er direct actie ondernomen zodra u uw factuur online heeft ingediend. U kunt ervoor kiezen om gratis een laatste kosteloze herinnering (pré-incasso) te laten versturen of direct een incassotraject te starten. Binnen het incassotraject wordt u volledig ontzorgd. Wij nemen het minnelijke incassotraject van u over en bereiden de juridische documentatie voor, in het geval dat de procedure escaleert naar een gerechtelijke incassoprocedure dan zijn wij voorbereid. 


De kosten voor het incassotraject worden bij uw debiteur in rekening gebracht. Er komen voor u dus geen kosten bij kijken. Wij schrijven de debiteur aan per brief en e-mail, dit doen wij totdat er betaald is of tot er een andere oplossing bereikt is.  In het geval van een afgesproken betalingsregeling houden wij ook deze regeling in de gaten en handelen wij het netjes af.  Zo heeft u hier geen omkijken naar.

Schakel Bill Incasso in

null

Een incassobureau inschakelen

Door een incassotraject te starten bij Bill Incasso wordt er direct actie ondernomen zodra u uw factuur online heeft ingediend. U kunt ervoor kiezen om gratis een laatste kosteloze herinnering (pré-incasso) te laten versturen of direct een incassotraject te starten. Binnen het incassotraject wordt u volledig ontzorgd. Wij nemen het minnelijke incassotraject van u over en bereiden de juridische documentatie voor, in het geval dat de procedure escaleert naar een gerechtelijke incassoprocedure dan zijn wij voorbereid. 


De kosten voor het incassotraject worden bij uw debiteur in rekening gebracht. Er komen voor u dus geen kosten bij kijken. Wij schrijven de debiteur aan per brief en e-mail, dit doen wij totdat er betaald is of tot er een andere oplossing bereikt is.  In het geval van een afgesproken betalingsregeling houden wij ook deze regeling in de gaten en handelen wij het netjes af.  Zo heeft u hier geen omkijken naar.


null

Het debiteurenbeheer

Onderdeel van het incassotraject is het debiteurenbeheer dat u bijhoudt. Onder het debiteurenbeheer beschouwen wij de administratieve handelingen voordat u een vordering overdraagt aan een incassobureau zoals Bill Incasso, zoals het:

  • Opmaken van een juiste factuur
  • Reageren op eventuele klachten op de levering van producten en/of diensten
  • Versturen van een vriendelijke herinnering bij het niet tijdig betalen van een factuur

Schakel Bill Incasso in

Een minnelijke incassoprocedure

De minnelijke incassoprocedure kan worden gestart nadat u een aanmaning heeft verzonden aan uw debiteur met hierin een redelijke termijn om de vordering alsnog te voldoen. Heeft u dit nog niet gedaan? Verstuur dan gratis een pré-incasso via Bill. Hierna kan de minnelijke incassoprocedure worden gestart. Bill Incasso doet er alles aan om met uw debiteur tot een oplossing te komen omtrent de openstaande vordering. Wordt de vordering niet betaald gedurende deze procedure dan kan worden gekozen om over te gaan op een gerechtelijke incassoprocedure.

De gerechtelijke incassoprocedure

Een gerechtelijke incassoprocedure proberen wij altijd te voorkomen, dit omdat deze procedures vaak erg kostbaar zijn. Hier is niemand bij gebaat. Echter, blijft een betaling in de minnelijke incassoprocedure uit, dan zijn wij genoodzaakt een betaling af te dwingen via de rechtbank. Na het uitbrengen van een dagvaarding volgt een rechtszaak, hierin zal een deurwaarder uw belangen behartigen. Wordt de vordering toegewezen en volgt er nog altijd geen betaling, dan zal een deurwaarder beslag leggen op het vermogen of inkomen van uw debiteur.

null

De voordelen van een incassotraject bij Bill

Bij Bill Incasso bent u in goede handen. Al sinds 2003 helpen wij bedrijven en particulieren door heel Nederland bij het incasseren van openstaande facturen. 
No Cure, No Pay: Uw factuur niet betaald? Dan maakt u ook geen kosten!
Openstaande facturen dient u  gemakkelijk en gratis in via onze website
Wij ondernemen direct actie, waardoor u minder lang op uw geld hoeft te wachten
Landelijke dekking: het maakt niet uit waar uw debiteur zich bevindt
Naast minnelijke incasso's behandelen wij ook gerechtelijke incasso's
U volgt uw dossier gemakkelijk online

"Ontzettend positief. Heel erg behulpzaam en het bedrag was snel betaald. We kregen ook steeds snel antwoord op al onze vragen en nieuwe berichten. We zijn goed op de hoogte gehouden van het verloop van het dossier."

Jansen van Gaalen

Schakel vandaag nog Bill Incasso in!
Schakel vandaag nog Bill Incasso in!

                   

Afrekenvoorbeelden

Volledige betaling

Stel, u dient bij Bill een openstaande factuur in van € 275,00 (incl btw) ter incasso. Bij uw debiteur brengen wij incassokosten conform de wet in rekening (15% met een minium van € 40). Daarnaast vorderen wij voor u bij de debiteur de verschuldigde wettelijke rente, vanaf de vervaldatum van de factuur. Hoe hoog dit bedrag is, hangt er dus vanaf hoe lang de factuur al open staat.

Betaalt uw debiteur de volledige vordering dan wordt het dossier als volgt met u afgewikkeld.

In het minnelijke incassotraject komt de rekening voor uw debiteur er dan als volgt uit te zien;

Hoofdsom € 275,00
Incassokosten € 41,25 +
Rente € 7,32 +
Debiteur moet betalen € 323,57

------------------------------------------------------------------------------

Uw debiteur betaalt € 323,57

u ontvangt dan van ons:

Hoofdsom € 275,00
Rente € 7,32 +
Door u te ontvangen € 282,32
Het bedrag wordt binnen 4 werkdagen aan u overgemaakt.


* In dit overzicht is geen rekening gehouden met de btw over de incassokosten. Indien u btw plichtig bent, mogen wij de btw over de incassokosten niet bij de debiteur in rekening brengen. Deze worden achteraf met u verrekend. Aangezien u deze via de btw aangifte terug kunt vorderen, vormt dit voor u verder geen kostenpost, netto ontvangt u de volledige hoofdsom + rente. Indien u niet btw plichtig bent, mogen we de btw over de incassokosten wel bij debiteur in rekening brengen.

Gedeeltelijke betaling

Stel, u dient bij Bill een openstaande factuur in van € 275,00 (incl. btw) ter incasso. Bij uw debiteur brengen wij incassokosten conform de wet in rekening (15% met een minium van € 40). Daarnaast vorderen wij voor u bij de debiteur de verschuldigde wettelijke rente, vanaf de vervaldatum van de factuur.

In het minnelijke incassotraject komt de rekening voor uw debiteur er dan als volgt uit te zien;

Hoofdsom € 275,00
Incassokosten € 41,25 +
Rente € 7,32 +
Debiteur moet betalen € 323,57

------------------------------------------------------------------------------

Uw debiteur betaalt € 282,32

Uiteraard probeert Bill de incassokosten nog bij uw debiteur te verhalen. Eventueel kan via de kantonrechter om een kostenveroordeling verzocht worden. De wet voorziet hier tegenwoordig in. Wilt u dit niet dan zal Bill als volgt met u afrekenen;

U ontvangt van ons:

Hoofdsom € 275,00
Rente € 7,32 +
Door ons ontvangen € 282,32
Incassokosten € 41,25 –
Door u te ontvangen € 241,07
Het bedrag wordt binnen 4 werkdagen aan u overgemaakt.


* In dit overzicht is geen rekening gehouden met de btw over de incassokosten. Indien u btw plichtig bent, mogen wij de btw over de incassokosten niet bij de debiteur in rekening brengen. Deze worden achteraf met u verrekend. Aangezien u deze via de btw aangifte terug kunt vorderen, vormt dit voor u verder geen kostenpost, netto ontvangt u de volledige hoofdsom + rente. Indien u niet btw plichtig bent, mogen we de btw over de incassokosten wel bij debiteur in rekening brengen.

Geen betaling

Stel, u dient bij Bill een openstaande factuur in van € 275,00 (incl btw) ter incasso. Bij uw debiteur brengen wij incassokosten conform de wet in rekening (15% met een minium van € 40). Daarnaast vorderen wij voor u bij de debiteur de verschuldigde wettelijke rente, vanaf de vervaldatum van de factuur.

Wanneer uw debiteur niet betaalt dan wordt het dossier als volgt met u afgewikkeld.

In het minnelijke incassotraject komt de rekening voor uw debiteur er dan als volgt uit te zien;

Hoofdsom € 275,00
Incassokosten € 41,25 +
Rente € 7,32 +
Debiteur moet betalen € 323,57

------------------------------------------------------------------------------

Uw debiteur betaalt € 0

Wij zullen u eventueel een voorstel doen om de vordering aan de kantonrechter voor te leggen.

Na het behalen van een vonnis kan daarmee beslag gelegd worden bij uw debiteur om zodoende alsnog uw vordering te kunnen incasseren.
Wilt u dit niet? Dan kunt u op het moment dat u dit voorstel ontvangt, doorgaans zo’n 30 dagen na start van de incasso opdracht, het dossier kosteloos laten sluiten.

U ontvangt in dit geval niets maar u hoeft ons ook niets te betalen, No Cure No Pay.

arrow_drop_up arrow_drop_down