Incassotraject | Direct online incassoprocedure starten

Snel resultaat | Correcte maar kordate aanpak


NO CURE NO PAY

Geen kosten bij geen resultaat.

DOOR HEEL NEDERLAND

Voor ons incassotraject maak het niet uit waar uw debiteur woont.

ONTVANG FACTUUR + RENTE

Volledig betaald? Bij een succesvol incassotraject ontvangt u uw factuurbedrag + rente.

U heeft een factuur verzonden, maar een tijdige betaling blijft uit. Frustrerend! Ook na het versturen van een betalingsherinnering geeft de debiteur geen gehoor, wat zijn uw mogelijkheden? Bij Bill Incasso bent u in goede handen! Het is ons doel om niet alleen uw factuur te incasseren, maar ook om uw relatie met uw klant te behouden. 

Een incassobureau inschakelen

Door een incassotraject te starten bij Bill Incasso wordt er direct actie ondernomen zodra u uw factuur online heeft ingediend. U kunt ervoor kiezen om gratis een laatste kosteloze herinnering (pré-incasso) te laten versturen of direct een incassobureau in te schakelen. Binnen het incassotraject wordt u volledig ontzorgd. Wij nemen het minnelijke incassotraject van u over en benaderen uw klant meermaals via verschillende kanalen. Net zo lang als nodig.

Uw klant wordt via e-mail, sms, reguliere post, aangetekende e-mail en persoonlijk via de telefoon benaderd. Deze fase van het incassotraject heeft tot doel een betaling of andere oplossing te bereiken. 

Is er een betalingsregeling nodig? Dan treffen we een redelijke regeling als dat tot de oplossing leidt. Uiteraard houden we deze net zo lang in de gaten tot de gehele vordering door uw klant is betaald.


De rente en kosten voor het incasso traject worden bij uw debiteur in rekening gebracht. Betaalt uw debiteur de volledige vordering dan zijn er voor u geen kosten en ontvangt u van ons de hoofdsom en de geïncasseerde rente. 

Wordt er onverhoopt niets betaald? Dan kost het u ook niets, het voordeel van een No Cure No Pay incassobureau.

Uiteraard kunnen dan via een gerechtelijke incasso procedure uw vordering proberen te innen. De kosten hiervan worden vooraf met u besproken en het is nooit verplicht!

null

Een incassobureau inschakelen

Door een incassotraject te starten bij Bill Incasso wordt er direct actie ondernomen zodra u uw factuur online heeft ingediend. U kunt ervoor kiezen om gratis een laatste kosteloze herinnering (pré-incasso) te laten versturen of direct een incassotraject te starten. Binnen het incassotraject wordt u volledig ontzorgd. Wij nemen het minnelijke incassotraject van u over en benaderen uw klant meermaals via verschillende kanalen. Net zo lang als nodig.

Uw klant wordt via e-mail, sms, reguliere post, aangetekende e-mail en persoonlijk via de telefoon benaderd. Deze fase van het incassotraject heeft tot doel een betaling of andere oplossing te bereiken. 

Is er een betalingsregeling nodig? Dan treffen we een redelijke regeling als dat tot de oplossing leidt. Uiteraard houden we deze net zo lang in de gaten tot de gehele vordering door uw klant is betaald.


De rente en kosten voor het incasso traject worden bij uw debiteur in rekening gebracht. Betaalt uw debiteur de volledige vordering dan zijn er voor u geen kosten en ontvangt u van ons de hoofdsom en de geïncasseerde rente. 

Wordt er onverhoopt niets betaald? Dan kost het u ook niets, het voordeel van een No Cure No Pay incassobureau.

Uiteraard kunnen dan via een gerechtelijke incasso procedure uw vordering proberen te innen. De kosten hiervan worden vooraf met u besproken en het is nooit verplicht!


null

Het debiteurenbeheer

Onderdeel van het incassotraject is het debiteurenbeheer dat u bijhoudt. Onder het debiteurenbeheer beschouwen wij de administratieve handelingen voordat u een vordering overdraagt aan een incassobureau zoals Bill Incasso, zoals het:

 • Opmaken van een juiste factuur
 • Reageren op eventuele klachten op de levering van producten en/of diensten
 • Versturen van een vriendelijke herinnering bij het niet tijdig betalen van een factuur

Een minnelijke incassoprocedure

De minnelijke incassoprocedure kan worden gestart nadat u een aanmaning heeft verzonden aan uw debiteur met hierin een redelijke termijn om de vordering alsnog te voldoen. Heeft u dit nog niet gedaan? Verstuur dan gratis een pré-incasso via Bill. Hierna kan de minnelijke incassoprocedure worden gestart. Bill Incasso doet er alles aan om met uw debiteur tot een oplossing te komen omtrent de openstaande vordering. Wordt de vordering niet betaald gedurende deze incasso procedure dan kan worden gekozen om over te gaan op een gerechtelijke incassoprocedure, alleen als u dat wilt uiteraard.

Zo start je een incassotraject bij Bill Incasso

Het aanmaken van een account en het indienen van een dossier is gratis. In het minnelijke incassotraject werken we geheel op basis van No Cure No Pay incasso. Bij uw klant worden rente en incassokosten in rekening gebracht. Wordt er niets betaald? Dan bent u ons ook niets verschuldigd. Een gerechtelijk incassotraject is nooit verplicht en wordt niet zonder uw toestemming opgestart.


Een incasso traject starten:

 • Maak gratis een online account aan, voer uw eigen gegevens in en kies een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Log in met de door u gekozen inloggegevens.
 • Voer de gegevens van uw klant en openstaande factuur in.
 • Als het dossier aangemaakt is, kunt u eventueel de onderliggende stukken zoals facturen, herinneringen, etc. uploaden.


En dit is wat Bill Incasso vervolgens voor u gaat doen:

 • Nog dezelfde werkdag nemen we actie.
 • Bij uw klant brengen we rente en incassokosten (conform de wet incassokosten, max 15% met een minimum van € 40) in rekening.
 • We starten het incasso traject op en benaderen uw klant via e-mail, sms, reguliere post, aangetekende mail en persoonlijk via de telefoon.
 • Dossier volledig betaald? U ontvangt van ons uw factuurbedrag + de geïncasseerde rente.
 • Niets betaald? Dan heeft u ook geen kosten, No Cure No Pay.
 • Eventueel kan er dan een gerechtelijke incasso opgestart worden. Alleen als u dat wilt, niet verplicht. De kosten worden vooraf met u besproken.


Bill Incasso bestaat al sinds 2003


En in die tussentijd hebben we al heel veel ondernemers en particuliere opdrachtgevers met succes geholpen.


 • No Cure No Pay
 • Door heel Nederland
 • Geen minimumbedragen
 • Geen abonnement
 • Ook gerechtelijke incasso procedures
 • Vandaag indienen = vandaag actie

De gerechtelijke incassoprocedure

Een gerechtelijke incassoprocedure proberen wij altijd te voorkomen, dit omdat deze procedures vaak erg kostbaar zijn. Hier is niemand bij gebaat. 

Echter, blijft een betaling in de minnelijke incassoprocedure uit, dan kan een betaling afgedwongen worden via de rechtbank, alleen als u dat wilt natuurlijk. 

Na het uitbrengen van een dagvaarding volgt een rechtszaak, hierin zal ons incasso kantoor uw belangen behartigen. Veelal wordt de gerechtelijke incasso procedure schriftelijk afgehandeld. Maar soms acht een rechter het noodzakelijk om een comparitie te gelasten. Alle partijen moeten dan in de rechtbank verschijnen. U wordt hierbij bijgestaan door een ervaren jurist van ons kantoor.

Wordt de vordering toegewezen en volgt er nog altijd geen betaling, dan zal een deurwaarder beslag leggen op het vermogen of inkomen van uw debiteur.

null

De voordelen van een incassotraject bij Bill

Bij Bill Incasso bent u in goede handen. Al sinds 2003 helpen wij bedrijven en particulieren door heel Nederland bij het incasseren van openstaande facturen en vorderingen. 
No Cure, No Pay: Wordt er in het minnelijke incasso traject niets betaald? Dan zijn er ook geen kosten voor u. Wordt de vordering volledig betaald? Dan betaalt uw klant de incassokosten, u heeft dan ook geen kosten. U ontvangt van ons ; uw factuurbedrag + de geïncasseerde rente.
Openstaande facturen dient u  gemakkelijk en gratis in via onze website. Zodra wij uw dossier hebben ontvangen, gaat uw vaste behandelaar er nog dezelfde werkdag mee aan de slag.
Wij ondernemen direct actie, waardoor u minder lang op uw geld hoeft te wachten. Uw debiteur benaderen wij meermaals net zo lang als nodig. Totdat er betaald is.
Landelijke dekking: het maakt niet uit waar u of uw debiteur zich bevindt.
Naast minnelijke incasso's behandelen wij ook gerechtelijke incasso's. U heeft geen dure incasso advocaat nodig. Eventuele geschillen worden door ervaren juristen opgelost. 
U volgt uw dossier gemakkelijk online. Online kunt u opmerkingen plaatsen, betaling doorgeven en iedere handeling in het dossier meelezen.

"Ontzettend positief. Heel erg behulpzaam en het bedrag was snel betaald. We kregen ook steeds snel antwoord op al onze vragen en nieuwe berichten. We zijn goed op de hoogte gehouden van het verloop van het dossier."

Jansen van Gaalen

Schakel vandaag nog Bill Incasso in!
Schakel vandaag nog Bill Incasso in!

                   

Afrekenvoorbeelden

Volledige betaling

Stel, u dient bij Bill een openstaande factuur in van € 275,00 (incl btw) ter incasso. Bij uw debiteur brengen wij incassokosten conform de wet in rekening (15% met een minium van € 40). Daarnaast vorderen wij voor u bij de debiteur de verschuldigde wettelijke rente, vanaf de vervaldatum van de factuur. Hoe hoog dit bedrag is, hangt er dus vanaf hoe lang de factuur al open staat.

Betaalt uw debiteur de volledige vordering dan wordt het dossier als volgt met u afgewikkeld.

In het minnelijke incassotraject komt de rekening voor uw debiteur er dan als volgt uit te zien;

Hoofdsom € 275,00
Incassokosten € 41,25 +
Rente € 7,32 +
Debiteur moet betalen € 323,57

------------------------------------------------------------------------------

Uw debiteur betaalt € 323,57

u ontvangt dan van ons:

Hoofdsom € 275,00
Rente € 7,32 +
Door u te ontvangen € 282,32
Het bedrag wordt binnen 4 werkdagen aan u overgemaakt.


* In dit overzicht is geen rekening gehouden met de btw over de incassokosten. Indien u btw plichtig bent, mogen wij de btw over de incassokosten niet bij de debiteur in rekening brengen. Deze worden achteraf met u verrekend. Aangezien u deze via de btw aangifte terug kunt vorderen, vormt dit voor u verder geen kostenpost, netto ontvangt u de volledige hoofdsom + rente. Indien u niet btw plichtig bent, mogen we de btw over de incassokosten wel bij debiteur in rekening brengen.

Gedeeltelijke betaling

Stel, u dient bij Bill een openstaande factuur in van € 275,00 (incl. btw) ter incasso. Bij uw debiteur brengen wij incassokosten conform de wet in rekening (15% met een minium van € 40). Daarnaast vorderen wij voor u bij de debiteur de verschuldigde wettelijke rente, vanaf de vervaldatum van de factuur.

In het minnelijke incassotraject komt de rekening voor uw debiteur er dan als volgt uit te zien;

Hoofdsom € 275,00
Incassokosten € 41,25 +
Rente € 7,32 +
Debiteur moet betalen € 323,57

------------------------------------------------------------------------------

Uw debiteur betaalt € 282,32

Uiteraard probeert Bill de incassokosten nog bij uw debiteur te verhalen. Eventueel kan via de kantonrechter om een kostenveroordeling verzocht worden. De wet voorziet hier tegenwoordig in. Wilt u dit niet dan zal Bill als volgt met u afrekenen;

U ontvangt van ons:

Hoofdsom € 275,00
Rente € 7,32 +
Door ons ontvangen € 282,32
Incassokosten € 41,25 –
Door u te ontvangen € 241,07
Het bedrag wordt binnen 4 werkdagen aan u overgemaakt.


* In dit overzicht is geen rekening gehouden met de btw over de incassokosten. Indien u btw plichtig bent, mogen wij de btw over de incassokosten niet bij de debiteur in rekening brengen. Deze worden achteraf met u verrekend. Aangezien u deze via de btw aangifte terug kunt vorderen, vormt dit voor u verder geen kostenpost, netto ontvangt u de volledige hoofdsom + rente. Indien u niet btw plichtig bent, mogen we de btw over de incassokosten wel bij debiteur in rekening brengen.

Geen betaling

Stel, u dient bij Bill een openstaande factuur in van € 275,00 (incl btw) ter incasso. Bij uw debiteur brengen wij incassokosten conform de wet in rekening (15% met een minium van € 40). Daarnaast vorderen wij voor u bij de debiteur de verschuldigde wettelijke rente, vanaf de vervaldatum van de factuur.

Wanneer uw debiteur niet betaalt dan wordt het dossier als volgt met u afgewikkeld.

In het minnelijke incassotraject komt de rekening voor uw debiteur er dan als volgt uit te zien;

Hoofdsom € 275,00
Incassokosten € 41,25 +
Rente € 7,32 +
Debiteur moet betalen € 323,57

------------------------------------------------------------------------------

Uw debiteur betaalt € 0

Wij zullen u eventueel een voorstel doen om de vordering aan de kantonrechter voor te leggen.

Na het behalen van een vonnis kan daarmee beslag gelegd worden bij uw debiteur om zodoende alsnog uw vordering te kunnen incasseren.
Wilt u dit niet? Dan kunt u op het moment dat u dit voorstel ontvangt, doorgaans zo’n 30 dagen na start van de incasso opdracht, het dossier kosteloos laten sluiten.

U ontvangt in dit geval niets maar u hoeft ons ook niets te betalen, No Cure No Pay.