kosten aanmaning

Kosten aanmaning

We krijgen vaak de vraag hoeveel kosten mag ik op een aanmaning zetten? De wet geeft hierover geen uitsluitsel. Hierin staat slechts opgenomen dat op een aanmaning die je verstuurd je een redelijk bedrag aan kosten mag opvoeren. Maar wat is een redelijk bedrag? Doorgaans wordt een bedrag van € 5 tot maximaal € 10 redelijk geacht.


Kosten aanmaning opnemen in Algemene voorwaarden?

Over deze kosten hoef je ook niets op te nemen in je algemene voorwaarden, het is namelijk wettelijk geregeld dat je deze kosten op je aanmaning in rekening mag brengen.

Wel is het zo dat wanneer uw klant oftewel debiteur een consument (particulier) is, u aan bepaalde wettelijke eisen moet voldoen. Zo is er in de wet incassokosten bepaald dat voordat je kosten bij deze debiteur in rekening mag brengen eerst nog een kosteloze laatste aanmaning moet toesturen. Deze aanmaning mag dus geen kosten bevatten en moet aan strikte eisen voldoen. Zo moet de betalingstermijn minimaal 14 dagen bedragen en moeten de eventueel bijkomende (incasso)kosten als er niet betaald wordt, specifiek vermeld worden. Wij raden u aan om hiervoor gebruik te maken van onze aanmaning voorbeeldbrief. Hiermee bent u er altijd zeker van dat u aan de laatste wettelijke eisen voldoet.


Kunnen mijn kosten aanmaning door incassobureau meengenomen worden?


Op het moment dat u een incassobureau inschakelt, zullen zij bijna altijd de door u in rekening gebracht kosten op de aanmaning verwijderen en dus niet mee vorderen. Dit heeft er mee te maken dat in de wet incassokosten specifiek vermeld staat hoeveel incassokosten er in rekening gebracht mogen worden. Aangezien een incassobureau (de maximale) incassokosten in rekening brengt bij uw klant zou anders het maximum aan kosten overschreden worden.

Reactie plaatsen