Incassobureau, incasso-advocaat of gerechtsdeurwaarder?
13 juni 2022 
in blog

Incassobureau, incasso-advocaat of gerechtsdeurwaarder?

Het verschil tussen een incassobureau, een incasso-advocaat en een gerechtsdeurwaarder

Ieder bedrijf dat levert aan klanten die facturen moeten betalen, krijgt er vroeg of laat mee te maken: klanten die hun facturen juist niet betalen. Oftewel: wanbetalers. Wanbetalers zijn niet alleen vervelend, maar kunnen u ook flink in de financiële problemen brengen. Gelukkig zijn er diverse partijen waar u in Nederland terecht kunt om alsnog uw geld te krijgen. De meest voor de hand liggende partij is een incassobureau, maar ook incasso-advocaten en gerechtsdeurwaarders kunnen u van dienst zijn. Wat is het verschil tussen een incassobureau, een incasso-advocaat en een gerechtsdeurwaarder? En in welke gevallen kiest u voor welke partij? In dit artikel leggen we het uit.


Voordelen van Bill Incasso


De overeenkomsten tussen een incassobureau, een incasso-advocaat en een gerechtsdeurwaarder

Laten we voor de duidelijkheid beginnen met de overeenkomsten tussen een incassobureau, incasso-advocaat en de deurwaarder. Bij alle drie deze partijen kunt u terecht wanneer u te maken krijgt met een klant die niet betaalt. Het kan dan zowel gaan om een zakelijke klant als een particulier. De incassopartij gaat vervolgens voor u aan de slag met het innen van de factuur. Uiteraard doen ze dit niet gratis, maar de zogenaamde incassokosten en eventuele proceskosten kunt u verhalen op de debiteur, mits de incassoprocedure succesvol is. In de praktijk betekent dit dus dat de diensten van deze incassopartijen worden betaald door uw wanbetaler, op het moment (of de momenten wanneer de betaling in termijnen plaatsvindt) dat deze ook de openstaande vordering betaald.

Het verschil tussen een incassobureau, een incasso-advocaat en een gerechtsdeurwaarder in het kort

Het verschil tussen incassobureaus, incasso-advocatenbureaus en deurwaarders zit hem met name in de manier waarop zij te werk gaan bij het innen van de openstaande factuur. Een incassobureau is gespecialiseerd in het innen van vorderingen zonder dat daar een rechter of dwangbevel aan te pas hoeft te komen. Als het nodig zullen de juristen van een incassobureau ook procederen bij de rechtbank. Een gerechtsdeurwaarder is juist gespecialiseerd in het uitvoeren van uitspraken van de rechter en kan met een gerechtsvonnis iemand dus echt dwingen om te betalen. Overigens werken gerechtsdeurwaarders vaak in opdracht van incassobureaus. Zij komen dan in beeld wanneer het ondanks alle inspanningen niet lukt om zonder tussenkomst van rechter tot een oplossing te komen. Een incasso-advocaat is een advocaat gespecialiseerd in incassozaken. Net als de juristen van een incassobureau kunnen zij voor u procederen bij de rechtbank. Het verschil is alleen dat een advocaat meer bevoegdheden heeft, en bijvoorbeeld ook bij bedragen hoger dan € 25.000 voor u kan procederen.

Incassobureau

Het inschakelen van een incassobureau is de meest gebruikelijke manier om ervoor te zorgen dat u uw facturen betaald krijgt. Dit heeft alles te maken met de laagdrempeligheid van een incassobureau: de kosten zijn relatief laag, ook voor uw debiteur. Wanneer u een opdracht indient bij een incassobureau, gaat het bureau stapsgewijs te werk. De druk wordt langzaam opgevoerd, totdat de debiteur er uiteindelijk echt niet meer onderuit kan. Het voordeel hiervan is niet alleen dat de kosten laag blijven, maar ook dat uw klant nooit onnodig veel onder druk wordt gezet. Een incassobureau dringt aan, maar zal niet dwingen. Hierdoor loopt de relatie met uw klant geen schade op. Een incassobureau als Bill Incasso werkt daarnaast ook samen met deurwaarders en incasso-advocaten, waardoor ook gerechtelijke procedures en beslaglegging mogelijk zijn.

Hoe int een incassobureau uw vordering?

Een incassobureau int uw openstaande vordering, door stap voor stap de druk op de debiteur op te voeren. Dit stap voor stap te werk gaan, noemen we het incassotraject. Het incassotraject bestaat uit drie fases: de pre-incasso, het minnelijke incassotraject en de gerechtelijke incasso. Het idee is dat de niet-betalende klant in iedere fase de gelegenheid krijgt om alsnog te betalen, met minimaal gedoe en tegen minimale kosten. De eerste fase, de pre-incasso, is zelfs helemaal gratis. Uw debiteur krijgt dan een vriendelijke en kosteloze laatste waarschuwing op het briefpapier van het incassobureau. Dit is in de meeste gevallen voldoende. Mocht de betaling uitblijven, dan gaan we over op het minnelijke incassotraject. In dit traject wordt uw debiteur op verschillende manieren door het incassobureau benaderd, met het dringende verzoek tot betaling over te gaan. Dit traject is bij ons op basis van no cure, no pay en de wettelijke incassokosten zijn voor rekening van de debiteur. Hoewel er in de minnelijke fase dus geen dwang in het spel is, betalen verreweg de meeste mensen in deze fase toch hun rekening. Dit is omdat ze zullen weten dat de volgende fase de gerechtelijke incassoprocedure is. Deze laatste fase kan vrij hoge kosten met zich meebrengen en zal in de meeste gevallen leiden tot een vonnis, waarmee we een gerechtsdeurwaarder beslag kunnen laten leggen op bezittingen. En dan kan een debiteur er dus echt niet meer onderuit.

Voordelen incassobureau

 1. De kosten zijn laag in vergelijking met een incasso-advocaat of een deurwaarder.
 2. Een goed incassobureau werkt op basis van no cure, no pay.
 3. Een pre-incassobrief is zelfs helemaal gratis, ook voor uw debiteur.
 4. Omdat er nooit meer druk wordt uitgeoefend dan nodig, loopt de relatie met uw klant minimale schade op.
 5. Een incassobureau als Bill Incasso zal het gehele incassotraject verzorgen.
 6. Een incassobureau kan zeer snel handelen en dus snel uw openstaande facturen vorderen.

Nadelen incassobureau

 1. Bij vorderingen van meer dan € 25.000 (met uitzondering van huurvorderingen) heeft u een incasso-advocaat nodig voor een gerechtelijke incasso.
 2. Een incassobureau kan een debiteur in eerste instantie niet dwingen om te betalen. Dit kan pas na een gerechtelijk vonnis en in samenwerking met een gerechtsdeurwaarder.
 3. Voor beslaglegging op inkomsten of aanvragen faillissement van de klant heeft u een incasso-advocaat nodig.

Wanneer schakelt u een incassobureau in?

Een incassobureau is de meest ideale partij in verreweg de meeste gevallen wanneer u te maken krijgt met klanten die niet betalen. Het is immers een laagdrempelige en voordelige manier om vorderingen te innen, ook voor uw debiteur. Enkel in het geval u nu al weet dat uw debiteur in het minnelijke traject niet zal betalen en de vordering meer dan € 25.000 bedraagt, zal een incassobureau niet veel voor u kunnen betekenen.

Incasso-advocaat

Incasso-advocaten zijn beëdigd door de rechtbank en dus lid van de orde van advocaten. Een incasso-advocaat is een jurist die namens u kan procederen in de rechtbank, met als doel om een vonnis te verkrijgen en uw rekening betaald te krijgen. Daar waar de juristen van een incassobureau slechts kunnen procederen bij bedragen tot € 25.000, kan een advocaat ook bij hogere bedragen procederen. Wat we daarnaast ook veel zien is dat incasso-advocatenbureaus met een buitengerechtelijk traject beginnen, net als incassobureaus dus.

Hoe int een incasso-advocaat uw vordering?

Het incassotraject bij een incasso-advocaat verloopt grotendeels hetzelfde als bij een incassobureau. Er zal dus een laatste aanmaning verstuurd worden, waarna een minnelijke procedure en daarna een gerechtelijke procedure volgt. Omdat de advocaat gespecialiseerd is in procederen, zal de aandacht vooral op de gerechtelijke fase liggen, en minder op het vriendelijk verzoeken om over te gaan tot betalen. Een incasso-advocaat zal voor u dus met name via de rechtbank proberen uw geld te krijgen. Dit kan een advocaat door te proberen een vonnis te verkrijgen wat dan via een deurwaarder uitgevoerd wordt, maar ook met een faillissementsaanvraag. Voordat de procedure gevoerd wordt, kan een advocaat tevens een conservatoire beslaglegging aanvragen. Op die manier kan de debiteur bepaalde bezittingen niet verkopen en kunnen deze na het vonnis aan u worden overgedragen.

Voordelen incasso-advocaat

 1. Incasso-advocaten zijn bevoegd om te procederen bij vorderingen boven de € 25.000.
 2. Een incasso-advocaat kan faillissement van een bedrijf aanvragen.
 3. Ook kan een incasso-advocaat zogenaamd conservatoir beslag laten leggen op bezittingen van de debiteur.

Nadelen incasso-advocaat

 1. Incasso-advocaten zijn erg duur. Uurtarieven beginnen doorgaans bij € 200.
 2. De meeste advocaten werken niet op basis van no cure, no pay, waardoor het risico bestaat dat u zelf dient op te draaien voor de kosten.
 3. In de meeste gevallen zet het direct inschakelen van een advocaat onnodig veel druk op de relatie met uw klant, en verliest u de klant.
 4. Een incasso-advocaat heeft ook een gerechtsdeurwaarder nodig om beslag te leggen.

Wanneer schakelt u een incasso-advocaat in?

Vanwege de hoge kosten en de impact op de relatie met uw klant, is het niet gebruikelijk om na een niet-betaalde factuur direct een advocaat in te schakelen. Met name als het om lage bedragen gaat, is dat echt als met een kanon op een mug schieten. Een incasso-advocaat schakelt u daarom alleen in als het echt nodig is. En dat is dus als er sprake is van een conflict waardoor u weet dat de debiteur in de minnelijke fase ook niet zal betalen, en wanneer het om een hoog bedrag gaat. In dit geval is een advocaat verplicht en zal deze het geld ook echt waard zijn.

Gerechtsdeurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder, kortweg deurwaarder, wordt net als een advocaat beëdigd in de rechtbank. Daarnaast wordt hij rechtstreeks benoemd door de koning. Een deurwaarder is de enige in ons land die bevoegd is om zogenaamde ambtshandelingen uit te voeren. Ambtshandelingen zijn bijvoorbeeld het betekenen (overhandigen) van een dagvaarding of vonnis, en het beslag leggen op bezittingen en ontruimen van een pand. In ieder incassotraject dat niet in de minnelijke fase wordt opgelost, is dus een deurwaarder nodig om een debiteur te dagvaarden en daarna om eventueel beslag te leggen. De deurwaarder wordt dan ingeschakeld door een incassobureau of een incasso-advocaat. Naast deze ambtshandelingen bieden veel deurwaarderskantoren tevens een minnelijk incassotraject aan, net als incassobureaus dus.

Hoe int een gerechtsdeurwaarder uw vordering?

Een gerechtsdeurwaarder werkt doorgaans in opdracht van een incassobureau of een incasso-advocaat om dagvaardingen en vonnissen te betekenen. Ook bij Bill Incasso hebben wij goede contacten met deurwaarders hiervoor. Daarnaast komt de deurwaarder in beeld in het geval ook na het vonnis de betaling uitblijft. Door middel van executie kan de deurwaarder beslag leggen op bezittingen, tegoeden en inkomen. Met de opbrengsten hiervan wordt u vervolgens betaald. Schakelt u direct een gerechtsdeurwaarder in? Dan zal het deurwaarderskantoor fungeren als een incassobureau en in eerste instantie buitengerechtelijk uw vordering proberen innen.

Voordelen gerechtsdeurwaarder

 1. Een deurwaarder is als enige in Nederland bevoegd om beslag te leggen op bezittingen, banktegoeden en inkomsten om zo een vonnis te executeren.
 2. Een gerechtsdeurwaarder is tevens de enige die een dagvaarding kan betekenen.
 3. Een gerechtsdeurwaarder kan betaling afdwingen, en is dus het ultieme middel om iemand te laten betalen.

Nadelen gerechtsdeurwaarder

 1. Ook aan het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder zitten doorgaans hoge kosten, met name wanneer u direct zelf de deurwaarder inschakelt.
 2. De bevoegdheden tot dwang hebben zeer zeker ook een keerzijde: uw debiteur zal het niet op prijs stellen als u direct een deurwaarder inschakelt, waardoor u de goede relatie wel kunt vergeten.
 3. Een gerechtsdeurwaarder heeft een incasso-advocaat nodig bij processen voor vorderingen boven de € 25.000.

Wanneer schakelt u een gerechtsdeurwaarder in?

Een gerechtsdeurwaarder schakelt u als crediteur in principe zelf niet in, maar dit wordt gedaan door het incassobureau of door de incasso-advocaat. Zoals gezegd bieden sommige deurwaarderskantoren ook een minnelijke fase aan, maar dan fungeren ze dus hetzelfde als een incassobureau. En omdat een gerechtsdeurwaarder toch een stuk minder vriendelijk bekendstaat als een incassobureau, zouden we hier niet direct voor kiezen als u wilt dat de relatie met de klant goed blijft.

Welke incassopartij is in mijn situatie het meest geschikt?

Heeft u zelf te maken met een klant die niet betaalt? En wilt u het innen van de factuur overlaten aan een gespecialiseerde partij? Dan zal in verreweg de meeste gevallen een incassobureau de beste optie zijn. Dit omdat de kosten laag zijn en de relatie met uw klant hierdoor nauwelijks schade oploopt. U kunt er bij goed bureau vanuit gaan dat u snel en zonder zorgen uw geld zult ontvangen. Gaat het om een hoog bedrag (meer dan € 25.000) en ligt er een juridisch geschil ten grondslag aan de betalingsweigering? Of wilt u het faillissement van een zakelijke klant aanvragen? Dan kunt u terecht bij een incasso-advocaat. Hoewel de kosten van een advocaat zeer hoog zijn, is een advocaat in deze gevallen de enige partij die wettelijk gezien voor u mag procederen bij de rechter.

Laat Bill Incasso uw openstaande facturen innen

Wij hopen dat het voor u duidelijk is geworden wat het verschil is tussen een incassobureau, incasso-advocaat en gerechtsdeurwaarder. Wilt u direct een vordering laten innen door een incassobureau dat al sinds 2003 grote en kleine bedrijven helpt met het innen van openstaande facturen? Dien uw openstaande factuur dan in bij Bill Incasso. Onze incassodienst is voor u als crediteur geheel gratis. Wij zorgen ervoor dat u uw factuur snel betaald krijgt, met minimale kosten voor uw debiteur en zonder onnodig veel druk.

De meest gestelde vragen:

 • Hoe werkt een pre incasso? Een pre incasso is een laatste kosteloze aanmaning die we naar uw klant versturen.
  Wordt uw factuur alsnog binnen de gestelde termijn betaald dan meld u dit via de online portal. Het dossier wordt dan zowel voor uw klant als voor u kosteloos gesloten (service).
  Wordt er niet betaald dan doet u niets, het dossier rolt dan automatisch door in een incassoprocedure. Let op! Kies bij het indienen voor een pre incasso ipv de standaard incasso.
 • Wat kost een incasso? In het minnelijke incassotraject brengen we incassokosten bij uw debiteur in rekening. Bij een volledige betaling betaalt de tegenpartij de kosten, het kost u dan niets. Wordt er onverhoopt niets betaald dan kost het u ook niets. Bill Incasso werkt niet met abonnementen. 
 • Wat als er niet betaald wordt? Als het minnelijke incassotraject niet slaagt dan kunt u het dossier kosteloos laten sluiten. Een gerechtelijke procedure is bij òns dus niet verplicht.
 • Wat kost een gerechtelijke procedure? Dat hangt van een aantal factoren af. Voordat er een gerechtelijk incassotraject gestart wordt, dient u toestemming hiervoor te geven. Het is nooit verplicht. Bij succes kunnen de meeste kosten verhaald worden op de tegenpartij.
 • Hoe dien ik een incasso opdracht in? U kunt alleen een opdracht indienen via onze website. Maak eerst een online account aan, log in met de door u gekozen gegevens en dien uw openstaande factuur in. Dit kost u nog geen 3 minuten. Zodra wij uw opdracht ontvangen, gaan we daar doorgaans nog dezelfde werkdag mee aan de slag!

HOE EN WANNEER ONS INCASSOBUREAU INSCHAKELEN >>

Heeft u een vraag? Vul onderstaand formulier in en u ontvangt zo snel mogelijk antwoord.