Wat kost een dagvaarding?

Wat zijn de kosten van dagvaarding?

Bij Bill Incasso wordt u bij versturen van een dagvaarding volledig ontzorgt. De kosten voor het afleveren van de dagvaarding zijn wettelijk vastgesteld. Deze deurwaarderskosten bedragen ongeveer 100 euro (incl. BTW). Wij lichten u graag toe wat een dagvaarding en de verdere rechtszaak aan kosten met zich meebrengt.

Gerechtelijk incassotraject

 Betaalt de debiteur bij het minnelijke incassotraject, dus na een aanmaning, nog steeds het bedrag niet, dan kunt u ervoor kiezen een gerechtelijk incassotraject te starten. Uw vordering wordt in dit geval voorgelegd aan de kantonrechter. Bill Incasso heeft een ervaren team juristen in dienst die de dagvaarding volgens de wettelijke regels opstellen. Vervolgens laten we onze deurwaarder de dagvaarding persoonlijk aanbieden bij de debiteur. Deze wordt dan opgeroepen om te verschijnen bij de kantonrechter.


Kosten dagvaarding afleveren bij gedaagde

Als u de eisende partij bent dan moet u, als het een dagvaardingszaak is, deurwaarderskosten betalen voor het ‘betekenen’ van de dagvaarding. De deurwaarderskosten voor het afleveren van de dagvaarding zijn wettelijk vastgesteld op 83,38 euro (exclusief BTW). Ook Bill Incasso krijgt een betekend exemplaar retour, dat naar de rechtbank wordt doorgestuurd. Als u de procedure wint moet uw wederpartij die kosten aan u vergoeden.

Wie betaalt de kosten van de rechtszaak?

De rechter beslist meestal dat de verliezer de proceskosten moet betalen. Hoeveel de rechtszaak kost, is afhankelijk van het type rechtszaak, de hoogte van de vordering en de kosten van de jurist of advocaat.

Griffierecht

Als schuldeiser betaalt u griffierecht. Dit zijn de kosten die u betaalt aan de rechtbank bij de start van de procedure. Afhankelijk van de hoogte van de vordering en uw ondernemingsvorm bedraagt het griffierecht meestal tussen de € 100 en € 470. Ook deze kosten kunt u verhalen op uw debiteur indien u in het gelijk wordt gesteld door de kantonrechter.

Kantonrechter of civiele rechter

Uw zaak kan bij de kantonrechter of civiele rechter terechtkomen. De kantonrechter behandelt zaken met een waarde tot en met 25.000 euro en alle huurzaken ongeacht de hoogte van de vordering. Bij civiele rechtszaken staan burgers of organisaties tegenover elkaar.
 Bill Incasso kan u vertegenwoordigen tijdens een gerechtelijke incassoprocedure tot een bedrag van 25.000 euro. Betreft de vordering een hoger bedrag, dan dient u een advocaat in te schakelen.
 Behandelt de kantonrechter deze zaak, dan betaalt alleen de eiser griffierecht.

Buitengerechtelijke kosten

De kosten voor een dagvaarding, het inschakelen van een deurwaarder en de hulp van een incassobureau vallen onder buitengerechtelijke kosten. Dit zijn de kosten die worden gemaakt voordat het proces begint. De rechter beslist vaak dat de verliezende partij moet opdraaien voor de buitengerechtelijke kosten van de winnende partij.

Traject volledig verzorgenDe gerechtelijke incassoprocedure loopt vaak uit op een lang proces. Wij verzorgen dit volledige traject van A tot Z voor u. Gezien de kosten van een gerechtelijke procedure proberen wij uw vordering, waar mogelijk, in het minnelijk traject te incasseren. Uiteindelijk is dit voor alle partijen beter.Meer weten over dagvaarding en de kosten?

Neem contact op met Bill. Wij helpen u graag verder!

Reactie plaatsen