incassobureau-hoe-werkt-het

incasso procedure

Een incassobureau, hoe werkt het als uw openstaande factuur niet betaald wordt? Dan kunt u uw factuur bij een incassobureau indienen. Het incassobureau gaat vervolgens proberen uw factuur bij uw debiteur te innen. Tijdens de incasso procedure worden kosten gemaakt, voor wie zijn deze kosten? Hieronder leest u exact hoe een incassobureau te werk gaat.

 

Een incassobureau hoe werkt de incasso procedure, de kosten en wie betaalt wat?

 

De meeste incassobureau werken op basis van no cure no pay incasso. No Cure No Pay betekent letterlijk Geen Oplossing Geen Betaling. Als er niets geïncasseerd wordt, hoef je dus ook niets te betalen. 


Voordelen van Bill Incasso

 

Als de vordering wel betaald wordt door de debiteur, voldoet deze de incassokosten. Vaak is het daarmee dan klaar hoewel sommige partijen ook provisie berekenen over het bedrag dat door het incassobureau is geïncasseerd.

In het minnelijk traject, dat is het traject voor het inschakelen van een rechter, wordt op diverse manier geprobeerd uw openstaande factuur te  incasseren. Uw debiteur, uw klant, zal benadert worden op diverse manieren. In de minnelijke incasso procedure wordt eerst een brief opgesteld, de vordering verhoogd met incassokosten en rente en dan zal uw debiteur benaderd worden. 

Debiteur wordt meestal benaderd per e-mail, reguliere post, sms, aangetekende mail, etc. Maar misschien wel het belangrijkste middels is persoonlijk, doorgaans per telefoon. Het doel is een oplossing te creëren. Dit kan bestaan uit een direct betaling maar ook een betalingsregeling is vaak een oplossing.

 

Hoe werkt de incasso procedure in een gerechtelijk traject?

 

Als er door de debiteur niet betaald wordt, ook niet nadat het incassobureau de debiteur hier meerdere malen om verzocht heeft. Dan kan de vordering gerechtelijk aanhangig gemaakt worden bij de kantonrechter

 

Het incassobureau zal hiervoor een dagvaarding opstellen en deze door haar deurwaarder laten betekenen (persoonlijk bezorgen). Daarna moet de debiteur zich verantwoorden voor de rechter. De rechter spreekt vervolgens vonnis uit en bepaalt daarin wie wat moet betalen.

 

Meestal kunnen de gemaakte kosten van de incasso procedure volledig op de debiteur verhaald worden. Maar als er niets te halen is (kale kip verhaal), dan blijft u met deze kosten zitten. Oppassen dus!

Na het laten betekenen van de dagvaarding door een deurwaarder zal uw debiteur moeten verschijnen bij de rechtbank. Deze kan daar dan nog verweer voeren, vertellen waarom hij het niet eens is met de vordering. Hierop dient dan weer door de eisende partij gereageerd te worden. Soms vind de rechter het nodig om alle partijen te laten verschijnen in de rechtbank, dit wordt een comparitie genoemd. 

Het kan ook gebeuren dat debiteur niet reageert op de dagvaarding en niet bij de rechtbank verschijnt. Dit noemen we verstek laten gaan. Dat is nadelig voor de debiteur, de rechter wijst dan doorgaans alles toe, tenzij de eis uit de dagvaarding onredelijk zou zijn.

Met het vonnis kan een deurwaarder beslag leggen. Dit kan op diverse manieren. Het meest voorkomende is loonbeslag, beslag op een bankrekening, etc.


Reactie plaatsen